Zip Code/State Việt Nam

State/ Zip Code: gồm 5 chữ số

Zip Code Việt Nam đã có thay đổi như sau :

Quote:
 
AN GIANG /94999
BARIA -VUNG TAU /76999
BAC GIANG /21999
BAC KAN / 17999
BAC LIEU / 99999
BAC NINH / 16999
BEN TRE /89999
BINH DINH /53999
BINH DUONG /72999
BINH PHUONG /80999
BINH THUAN /62999
CA MAU / 96999
CAN THO /92999
CAO BANG /22999
DA NANG /60999
DAK LAK /55999
DAK NONG /55999
DIEN BIEN /28999
DONG NAI /71999
DONG NAI /93999
GIA LAI /54999
HA GIANG /29999
HA NAM /30999
HA NOI /10999
HA TAY /31999
HA TINH /44999
HAI DUONG /34999
HAI PHONG /35999
HAU GIANG /92999
HO CHI MINH CITY /70999
HOA BINH /15999
HUNG YEN /39999
KHANH HOA /57999
KIEN GIANG /95999
KON TUM /58999
LAI CHAU /28999
LAM DONG /61999
LANG SON /20999
LAO CAI /19999
LONG AN /81999
NAM DINH /32999
NGHE AN /42999
NINH BINH / 40999
NINH THUAN / 69999
PHU THO / 24999
PHU YEN /56999
QUANG BINH /45999
QUANG NAM /51999
QUANG NAM /52999
QUANG NINH /38999
QUANG TRI /46999
SOC TRANG /98999
SON LA /27999
TAY NINH /73999
THAI BINH /33999
THAI NGUYEN /23999
THANH HOA /41999
THUA THIEN – HUE /50999 hoac 47000
TIENG GIANG /82999
TRA VINH /90999
TUYEN QUANG /25999
VINH LONG /91999
VINH PHUC /12999
YEN BAI / 26999
BINH CHANH /70900
BINH TAN / 70930
BINH THANH / 70400
CAN GIO / 70950
CU CHI /70700 (Dành riêng cho TP.HCM)
GO VAP /70550 (Dành riêng cho TP.HCM)
HOC MON /70750 (Dành riêng cho TP.HCM)
NHA BE /70850 (Dành riêng cho TP.HCM)
PHU NHUAN / 70450 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 1 /70100 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 10 /70350 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 11 /70650 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 12 /70780 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 2 /70830 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 3 /70150 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 4 /70200 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 5 /70250 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 6 /70300 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 7 /70880 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 8 /70600 (Dành riêng cho TP.HCM)
QUAN 9 /70840 (Dành riêng cho TP.HCM)
TAN BINH /70500 (Dành riêng cho TP.HCM)
TAN PHU /70580 (Dành riêng cho TP.HCM)
THU DUC /70800 (Dành riêng cho TP.HCM)
state zip code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *