Ultimate DLCD Boot 2015 v1.0 [UEFI-GPT + BIOS-MBR] Boot Rescue 2015

 

Ultimate
DLCD Boot 2015 v1.0 [UEFI-GPT + BIOS-MBR] CD Boot Rescue 2015 [TEST]

Ultimate
DLCD Boot 2015 v1.0 [UEFI-GPT + BIOS-MBR] 

CD Boot
Rescue 2015

Vài lời giới
thiệu

CD
Boot, USB Boot… là những thứ gần như không thể
thiếu đối với một Kỹ thuật viên, các
vọc sư, những Người yêu thích công nghệ và
đam mê máy vi tính. Hàng trăm ứng dụng, phần
mềm hữu ích đã mang lại những lợi ích không
thể phủ nhận trong quá trình cứu hộ máy tính. 

Phiên bản Ultimate DLCD Boot 2015 v1.0 Final là phiên bản không
giới hạn dung lượng, khả năng tùy biến
mở rộng cao, phù hợp với nhu cầu cứu
hộ mới, chủ yếu chạy trên USB hoặc DVD
Boot, hỗ trợ tiêu chuẩn UEFI-GPT bên cạnh song song
BIOS-MBR, hi vọng với phiên bản này sẽ đáp
ứng được các nhu cầu mới phát sinh của
các Bạn trong quá trình sử dụng.

——–0o0——–  

Menu Boot Ultimate
DLCD Boot 2015 v1 [BIOS] Final 

Menu Boot Ultimate DLCD
Boot 2015 v1 [UEFI] Final 

 

Menu Dos Compact.

Mini Windows Xp Full Soft


….

Mini Windows 7 Full Soft.

Mini
Windows 8 x64 UEFI Full Soft.
 

Partition
Winzad 8.1.1, Partiton Guru 4.6.5.56 Pro, Partition Assistant 5.5.8 , HDtune,
Victoria, Convert NTFS…. 


——–0o0——– 

Ultimate DLCD Boot 2015 v1.0 Bug fix update:  

* Hỗ trợ chế độ UEFI (menu
grub2 tùy biến mở rộng)

* Hỗ trợ cài windows XP/7/8/8.1/10
trực tiếp trên ổ cứng

* Hỗ trợ thêm nhiều bộ cài
windows XP/7/8/8.1/10 

* Fix các lỗi còn sót
lại từ các phiên bản trước

 

Ultimate DLCD Boot 2014 v3.0 Bug fix: 

* Fix lỗi Explorer khi truy cập ổ
đĩa C đã cài windows 7 hoặc 8/8.1

* Fix lỗi chế độ FAT32 khi boot
xả nén.

* Hỗ trợ tích hợp bộ
cài Windows XP/7/8/8.1 (x86-x64) 

* Fix lỗi tích hợp Ultimate DLCD Boot lên
hệ điều hành x64 

* Fix lỗi tạo USB Boot khi
chạy trên hệ điều hành x64

* Fix lỗi các phần mềm ứng
dụng khi chạy trên hệ điều hành x64

* Fix lỗi shortcut trên Desktop không mở
được ứng dụng (Fix triệt để)

* Fix lỗi ứng dụng tắt USB an
toàn trên mini Win 7

* Fix
lỗi 1 số ứng dụng, Menu, công cụ tạo USB
Boot bị trình diệt virus nhận diện nhầm.

* Giảm
bớt các chi tiết cá nhân hóa.

* Hỗ
trợ USB, HDD Box 3.0, USB 3G, Internet LAN – WLAN

* Fix
triệt để lỗi thiếu icon desktop trên mini win

* Fix
App, fix mini win, fix error Restart. shutdown(DOS)

* Nâng
cấp, cải tiến công cụ tạo Boot AIO

* Nâng
cấp menu, bổ sung Module…. 

* Cập
nhật, bổ sung thêm các phần mềm, ứng dụng

——–0o0——–

v1.0 Software
update:
 

[
06 ] Partition Assistant Technician Edition 5.6

[
07 ] PartitionGuru Pro 4.6.5.56

[ 08 ] EASEUS Data Recovery Wizard 8.6 Professional

[ 10 ] Active@ Disk Image 6.0.1

[ 11 ] Active@ Diexplorer 6.0.1

[ 12 ] Active File Recovery 12.0.5

[
18 ] NTBoot Auto Fix 2.6

[
19 ] Lazesoft Windows Password Recovery 3.5.1

[
20 ] Proactive System Password Recovery 6.52.288.0

[
21 ] Passcape Reset Windows Password 5

[
22 ] Active Password Changer Pro 6.0.615.0

[
25 ] IDM 6.21 Buil 17

[
26 ] WinNT Setup v3.7.5

[
27 ] FastStone Capture 8.0

[
28 ] ImDisk Virtual Disk Driver 1.8.5.49

[
29 ] CCleaner Technician Edition 4.19.4876

[
30 ] AIDA64 Business 4.70.3200

[
31 ] HWiNFO32 v4.47-2343

[
32 ] CPU-Z 1.71

[
33 ] Is My LCD OK 2.55 [Test LCD]

[
34 ] CrystalDiskInfo 6.2.1

[
37 ] PC Hunter (XueTr) 1.35 Final

[
39 ] 3DP Chip 14.10

[
41 ] Rufus 1.4.11 (Build 530)

[
45 ] HEU KMS Activator 7.8.8

[
46 ] KMSpico 10.0.3 Final

[ 49 ] Partition
Wizard Sever Edition 9.0

[
01 ] ESET NOD32 Antivirus 8 Final

____________________________________________________

List
utility in UEFI

 

– Backup Tools:

[ 01 ] True Image
2014 Premium v17 Buil 6688 Full

[ 02 ] True Image
2015 v18 Buil 6525 Full

– Password
Tools:

[ 01 ] KonBoot 2.4 [Login without your password]


Partition Tools:

[ 01 ] Acronis Disk Director 12.0.3223

 

List utility in DOS 


– Backup Tools:

[ 01 ] Norton Ghost 11.5.1

[ 02 ] TeraByte Image 2.92

[ 03 ] True Image 2014 Premium v17 Buil 6688 Full

[ 02 ] True Image
2015 v18 Buil 6525 Full  

– Password
Tools:

[ 01 ] Active Password Changer 5.0.011 [Remove Password] [ 02 ] Win Password Changer Offline

[ 03 ] KonBoot 2.4 [Login without your password]

– Hard Disk Tools:

[ 01 ] HDD Regenerator 2011 Full

[ 02 ] HDAT2 v5.0 Full

[ 03 ] Ontrack Disk Manager 10.46

[ 04 ] Partition Table Doctor 3.5

[ 05 ] Norton Disk Doctor 2002

[ 06 ] Norton Disk Editor 2002

[ 07 ] Active@ KillDisk v 4.1

[ 08 ] Victoria 3.52

[ 09 ] MHDD 4.6 [Test Hard Drive]

– Partition Tools:

[ 01 ] Partition Wizard Sever Edition 9.0

[ 02 ] Acronis Disk Director 10.0.2160

[ 03 ] Partition Magic Pro 8.05

[ 04 ] Paragon Hard Disk Manager 12 (10.1.19.1640)

[ 05 ] Patition Guru 4.3.0 Professional

[ 06 ] Active@ Partition Recovery v3.0

[ 07 ] Ranish Partition Manager 2.44

[ 08 ] FDISK 1.3.1 (New)

[ 09 ] Super Fdisk 1.0

[ 10 ] Smart FDISK 2.05

[ 11 ] SPecial FDisk 2000.03v

[ 12 ] eXtended FDisk 0.9.3

– Other Tools:

[ 01 ] MemTest 86+ 5.0 RC1

[ 02 ] NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems)

[ 03 ] NTFS4Dos 1.9

[ 04 ] Plop Boot Manager 5.0

– Testing Tools:

[ 01 ] HDAT2 v5.0
Full

[ 02 ] MemTest 86+ 5.0 RC1

[ 03 ] HWiNFO – Hardware info Tool 5.5.2

[ 04 ] SeaTools 2.32 [Test Full] [ 05 ] System Speed Test 4.78 (CPU Test)

[ 06 ] CPU-Video-Disk Performance Test 5.7

[ 07 ] Test Hard Disk Drive 1.0

[ 08 ] Samsung Quick Tool 1.9

 

– MBR (Master Boot Record)

[ 01 ] MBR Work 1.08

[ 02 ] MBR Tool 2.2.100

[ 03 ] DISKMAN 4.2 (For mbr,bootrecord,cmos…)

[ 04 ] BootFix Utility (bootfix)

[ 05 ] MBR SAVE / RESTORE (bootsave,bootrest)

[ 06 ] Boot Partition 2.60

[ 07 ] MBRWizard 2.0b

– BIOS/CMOS Tools:

[ 01 ] CMOS Save / Restore Tool

[ 02 ] BIOS Cracker
5.0

[ 03 ] BIOS Utility 1.35.0 (bios)

[ 04 ] !BIOS 3.20 (ibios)

[ 05 ] DISKMAN 4.2

[ 06 ] UniFlash 1.40

[ 07 ] Kill CMOS (WipeCMOS)

[ 08 ] Award DMI Utility 2.43

– File Managers

[ 01 ] Volkov Commander 4.99

[ 02 ] Dos Command Center 5.1

[ 03 ] Dos Navigator 6.4.0

[ 04 ] Mini Windows Xp

[ 05 ] Parted Magic (Linux based)

– Recovery Tools:

[ 01 ] TestDisk 6.14b

[ 02 ] PhotoRec 6.14b

[ 03 ] Partition Recovery 3.0

[ 04 ] Active@
Partition Recovery v3.0

 

– Game in Dos:

[ 01 ] Mario Super for Dos

______________________________________________________________________________

List utility
of the Mini Win Xp – Mini Win 7:

 


AntiVirus/Spyware :

[ 01 ] ESET NOD32 Antivirus 8 Final

[ 02 ] Show Hide Folder (Virus hide folder)

[ 03 ] BKAV Anti Macro Virus

[ 04 ] AutorunFix MFC Application

[ 05 ] Bkav Detect Shortcut File Virus

– Support For Windows:

[ 01 ] WinNTSetup v3.7.5

[ 02 ] NT6x Fast Install v1.1 Support x86 – x64

[ 03 ] BootICE 1.3.3 En-Vn-Fren [MBR-PBR] [ 04 ] EasyBCD Edition 2.2.0.182

[ 05 ] FbinstTool 1.606 [USB Universal boot making tools] [ 06 ] WimTool – WIM 1.30

[ 07 ] Grub4Dos Setup

[ 08 ] FastStone Capture 8.0

 

– Disk Partition Tools:

[ 01 ] Partition Wizard Server Edition 9.0

[ 02 ] Disk Genius Professional 4.6.5.56

[ 03 ] Acronis Disk
Director 12.0.3223 

[ 04 ] Partition Assistant Technician Edition 5.6 

[ 05 ] HD Tune Pro 5.50

[ 06 ] HDD Low Level Format Tool 4.40

[ 07 ] MapDrive 1.0

[ 08 ] Dynamic Disk Converter 3.5 Pro

[ 09 ] NTFS to FAT32 Wizard 2.4 Pro

[ 10 ] PartAssist Ntfs2Fat32 Convert 2.0

[ 11 ] Lazesoft Disk Image 3.5.1

– Tools For Mini Windows:

[ 01 ] CCleaner Technician Edition 4.19.4876

[ 02 ] Cleaner TEMP For Win 7-XP

[ 03 ] Enable TeraCopy Pro 2.27

[ 04 ] Disable TeraCopy Pro 2.27

[ 05 ] Set PageFile

[ 06 ] ImDisk Virtual Disk Driver 1.9.2

[ 07 ] UltraISO Premium 9.6.2.3059

[ 08 ] Everything 1.3.4.686

[ 09 ] On-Screen Keyboard

 


Internet Software Full :

[ 01 ] Opera Internet Edition 12.17

[ 02 ] Internet Download Manager 6.21 buil 18

[ 03 ] TeamViewer 6 [PE]

[ 04 ] TeamViewer Corporate 10.0.36244 [OS]

[ 05 ] uTorrent 3.4 Final

– Office Software:

[ 01 ] Foxit Reader 1.3

[ 02 ] Office 2012 Buil 679 Full

[ 03 ] Unikey 4.0 Final

[ 04 ] Microsoft Paint 5.1

[ 05 ] Notepad 6.5.1

[ 06 ] Font Install – Backup

– Test Check Hardware:

[ 01 ] AIDA64 Business 4.70.3200

[ 02 ] Victoria 4.47

[ 03 ] HWiNFO32 v4.47-2343

[ 04 ] CPU-Z 1.71

[ 05 ] Is My LCD OK 2.55 [Test LCD] [ 07 ] BatteryMon 2.1.1004

[ 08 ] KeyboardTest v3.0 buil 1004 

[ 09 ] CrystalDiskInfo 6.2.1

 

– Recovery Disk – My File:

[ 01 ] Active Partition Recovery 10.0.2

[ 02 ] Active File Recovery 12.0.3

[ 03 ] Un Fomat 3.0.8

[ 04 ] GetData Recover My Files Pro 5.2.1.1964

[ 05 ] EASEUS Data Recovery Wizard Pro 8.6

[ 06 ] MiniTool Power Data Recovery 6.8

[ 07 ] iCare Data Recovery Professional 5.4

[ 08 ] Card Recovery 6.10.1012

[ 09 ] Ontrack Easy Recovery Enterprise 11.0.2

[ 10 ] Partition Find and Mount Pro 2.31

[ 11 ] Eassos PartitionGuru Pro 4.6.5.56

[ 12 ] Recuva
Technician Edition 1.50.1036

[ 13 ] Lazesoft Data Recovery 3.5.1

[ 14 ] Lazesoft Windows Recovery 3.5.1

– Acronis 2015 Full :

[ 01 ] True Image 2014 Premium v17 Buil 6688 Full

[ 02 ] True Image
2015 v18 Buil 6525 Full 

[ 03 ] Acronis Disk
Director 12.0.3223

[ 04 ] Remove Driver Acronis [XP/7/8]

– Backup or Restore Windows:

[ 01 ] Norton Ghost 12.0.0.6257

[ 02 ] Drive Snapshot 1.43.16699

[ 03 ] Active@ Disk Image 5.6.2

[ 04 ] Active@ Diexplorer 5.6.2

[ 05 ] Ghost Explorer 12.0.0.6257

[ 06 ] GhoHash Check File 1.3

– Other Utilities Tools :

[ 01 ] Total Commander 8.50a

[ 02 ] ResHacker 3.6.0

[ 03 ] WimTool 1.30.2011.501

[ 04 ] Registry Workshop 4.6.2

[ 05 ] 7-Zip 9.33

[ 06 ] File Splitter Joiner

[ 07 ] Delete Doctor 2.3

[ 08 ] Unlocker 1.92

[ 09 ] HxD Hex Editor 1.7.7.0

[ 10 ] Registry Editor PE v1

[ 11 ] Registry Backup

[ 12 ] TweakUI for XP

[ 13 ] UltimateWindowsTweaker

– USB Tools:

[ 01 ] USB Disk Storage Format 2.2.3

[ 02 ] Rufus 1.4.11 (Build 530)

[ 03 ] Flash Memory Toolkit 2.0

[ 04 ] SD Formatter 3.1

[ 05 ] USBDeview (Uninstall USB devices)

– Windows System Tools :

[ 01 ] Total Uninstall 6.4.1 Full

[ 02 ] Defrag Technician Edition 2.18.945

[ 03 ] DNS Jumper 1.0.6 [DNS] [ 04 ] PC Hunter (XueTr) 1.35 Final

[ 05 ] Smart Toolbar Remover

[ 06 ] WiFi Hotspot Utility EN

[ 07 ] WiFi Hotspot Utility VN

[ 08 ] Edit Hosts File

[ 09 ] Everything 1.3.4.686 x86

[ 10 ] DisableAutorun

[ 11 ] Startup CPL 2.8

[ 12 ] CCleaner Technician Edition 4.19.4867

[ 13 ] Process Explorer v16.04

– Password The Tools :

[ 01 ] Lazesoft Windows Password Recovery 3.5.1

[ 02 ] Proactive System Password Recovery 6.51.267.0 

[ 03 ] Active
Password Changer Pro 6.0.615.0

[ 04 ] Passcape Reset Windows Password

[ 05 ] NTPWEdit 0.4

[ 06 ] Anti Deep Freeze 0.1

[ 07 ] Anti Deep Freeze 0.4

[ 08 ] CMOS De-Animator v3

[ 09 ] PDF Password Remover 5.0

[ 10 ] WebBrowser Password Viewer 1.56

[ 11 ] Wireless Key View 1.70

[ 12 ] BIOS Master Password Generator

[ 13 ] Router Passwords

[ 14 ] Word
Password Recovery Master

[ 15 ] Excel Password Recovery Master

 

– Driver Software

[ 01 ] Driver Genius Pro v12.0.0.1314

[ 02 ] 3DP Chip 14.12

[ 03 ] Double Driver 4.1


For Mini Xp – Windows 7:

[ 01 ] PotPlayer 1.5

[ 02 ] IrfanView 4.33

[ 03 ] Imagine 1.0.9

[ 04 ] Unlocker 1.92

– My Printer fixed:

[ 01 ] Print Queue Cleaner 1.1

[ 02 ] Fix My Printer 1.0

[ 03 ] Resetting Epson Printer


System Tools Fix

[ 01 ] NTBoot Auto Fix 2.6

[ 02 ] Fix Windows 7 v1.2

[ 03 ] Fix Boot Logon 2.0 Final

[ 04 ] XP Quick Fix
Plus

[ 05 ] Fix NTLDR is Missing

[ 06 ] Process –  File Killer

[ 07 ] Full Show Hidden 1.0

[ 08 ] Show Hide Folder (Virus hide folder)

[ 09 ] AutorunFix MFC Application

[ 10 ] Fix HDC

 

Windows Activator:

[ 01 ] Remove WGA 1.2

[ 02 ] RemoveWAT 2.2.7

[ 03 ] Windows Loader 2.2.2 Final

[ 04 ] HEU KMS Activator 7.8.8

[ 05 ] KMSpico 10.0.3 Final

______________________________________________________________________________

Code Boot USB –
HDD (Boot nguyên file ISO)

Code Boot Direct
(Fast)

title * Ultimate DLCD 2015 v1.0

find –set-root –ignore-floppies /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.iso

map /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.iso (0xff)

map –hook

root (0xff)

chainloader (0xff)

Code Boot RAM (Low)

title * Ultimate DLCD 2015 v1.0

find –set-root –ignore-floppies /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.iso

map –mem /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.iso (0xff)

map –hook

root (0xff)

chainloader (0xff)

——–0o0——– 

Information

Information:

Reference Website:

Author: Đại Lợi –
LinhHonHuynhDe

File name: Ultimate.DLCD.Boot.2015.v1.0.rar

Size: 1.35 GB (1,448,976,865Byte)

MD5:
B5476F2E91AFA695766D62E72308E96C

SHA1:09AADEB9CB15D1CC907DDE92EB4878DCB2BDB006

[1] http://hirensbootcd.org

[2] http://theoven.org

[3] http://www.reboot.pro

——–0o0——–

Hướng
dẫn tạo USB – HDD Box bằng công cụ tạo Boot AIO

*
Hướng dẫn chi tiết bằng video:

Link Download
video hướng dẫn:
Tutorial Creat USB HDD Boot 

——————————-

Link download:  

Host share:

File

Link download:

Uploader:

up.4share.vn

1 File

Ultimate.DLCD.Boot.2015.v1.0.rar

LinhHonHuynhDe

Fshare.vn

1 Files

Ultimate.DLCD.Boot.2015.v1.0.rar

ChauPC
(Bkav forum)

Fshare.vn

1 File

Ultimate.DLCD.Boot.2015.v1.0.rar

vvan95 (vn-zoom forum)

Googledriver

1 File

Ultimate.DLCD.Boot.2015.v1.0.rar

Ông
Chủ Net
(FB)

Site Getlink VIP:  

Host share:

File

Link download:

Size:

VNZ

ALL

VNZ – Leech Generator Premium Link

LINK
VIP

ALL

Links VIP Service

GET
FSHARE

ALL

GetLink Fshare

Support Creat Boot.wim Windows Setup: 

Linkdownload: Support_Creat_Boot.wim-Windows_Setup.7z


______________________________________ 

Hướng
dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly

Update:

Chức năng Menu Tạo Boot được
hỗ trợ:

[ 1 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ SysLinux [Xả
nén…] [ 2 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ Grub4dos [Nguyên
ISO..] [ 3 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ Grub4dos [Xả
nén…] [ 4 ] Tạo Boot trên ổ cứng chế độ
Grub4dos…   [Nguyên ISO..] [ 5 ] Tạo Boot trên ổ cứng chế độ
Grub4dos…   [Xả nén…] [ 6 ] Xóa Menu Boot trên ổ cứng trên Win XP /7 /8 – USB Boot…

[ 7 ] Thoát chương trình…

Ưu và
nhược điểm của từng Menu:
vui lòng tham
khảo ở file tải về

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *