Trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

Trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

Như tiêu đề, qua tham khảo thông tin trên forum, thấy nhiều bạn than vãn về vấn đề chia ổ bằng acronis diskdirector mà chưa có lời giải đáp. Mình chia sẻ cho mọi người bản fix của acronis (ba phiên bản backup&recovery 11.5; trueimage home 2013 – 2014, disk director home 2011 update 2). Bạn sẽ không lo lắng vì việc chạy chung những phần mềm này trong PE, không lo vấn đề chia ổ mà không xài ngay được, vô tư xài acronis recovery expert, dễ dàng sử dụng diskmanager của acronis backup&recover, dễ dàng cấu hình F11 khi khởi động với TrueImage ……
Acronis Backup and Security 2011 free download - Software reviews ...
Lưu ý
-Chỉ việc download, giải nén và chạy file exe tương ứng (adds.exe, atih.exe, abr11.exe, addsrv.exe)
-Nếu bản PE của bạn đã build sẵn với snapman driver (snapman.sys) bạn cần rebuild và thay thế bởi các file trong gói (snapman.sys, fltsrv.sys); loại bỏ việc nạp snapman là tốt nhất.
-Các file tải ở zing cần đổi đuôi file (hoặc xoá) rar sang 7z
-Mọi phần mềm ở topic này luôn được update, fix lỗi
pass: 2012mshs
Acronis DiskDirector (32&64bit)[like_to_read] https://app.box.com/s/xctdwmolpko1z0j8it9i
http://www.mediafire.com/download/hb…dwq9xg/ADDS.7z
http://www.solidfiles.com/d/cb62e51dde/ADDS.7z
Hướng dẫn Fix lỗi sau khi split và merger – chỉ trong MiniXp (đóng ứng dụng; sau đó chạy file Fix_letter.exe và sử dụng diskdirector gán lại ký tự ổ đĩa – chỉ thay 1 ổ)
https://www.box.com/s/2tcbydve2hxm6terdncn
Acronis TrueImage 2013 16 Build 6514 PE
https://app.box.com/s/g90xh0pp74aplivx4wlv
http://www.mediafire.com/download/u5…8v/ATIH2013.7z
http://www.solidfiles.com/d/41eb5c616f/ATIH2013.7z
Acronis TrueImage 2013 16 Build 6514 PE – Hỗ trợ mở file TIB bằng Explorer
https://app.box.com/s/o6e92akuf2pqd8n8uphq
http://www.mediafire.com/download/x8…p/ATIH2013E.7z
http://www.solidfiles.com/d/4caa04eb4e/ATIH2013E.7z
Acronis TrueImage 2014 17 Build 6673 PE
https://app.box.com/s/qfmfa5pn8kntjxq9oein
http://www.solidfiles.com/d/0932c5e799/ATIH2014.7z
Acronis TrueImage 2014 17 Build 6673 PE – Hỗ trợ mở file TIB bằng Explorer
https://app.box.com/s/innruzlnnx8wt56q257l
http://www.solidfiles.com/d/7a47865b41/ATIH2014E.7z
Acronis Backup & Recovery 11.5.0.38350×32 Server with Universal Restore PE
https://app.box.com/s/lpk807jqekwy8rivn4qg
Acronis Backup & Recovery 11.5.0.38350×64 Server with Universal Restore PE
https://app.box.com/s/2hu6j2rek4fc3lgdgai7
Acronis TrueImage 9 – Có 2 tuỳ chọn là backup hardisk (chỉ 32bit, không xài chung với các bản khác, và backup data (32-64 bit, xài chung được với các bản khác)
https://app.box.com/s/z8lb97ejvf06v1qle02v
http://www.mediafire.com/download/0t…wxo3c/ATIH9.7z
http://www.solidfiles.com/d/041e375c57/ATIH9.7z
Acronis TrueImage 9 – Hỗ trợ mở file TIB bằng Explorer – Có 2 tuỳ chọn là backup hardisk (chỉ 32bit, không xài chung với các bản khác, và backup data (32-64 bit, xài chung được với các bản khác)
https://app.box.com/s/f1pgm83k5rpv0qmrk8dv
http://www.mediafire.com/download/ls…bsik/ATIH9E.7z
http://www.solidfiles.com/d/d1ec4d05ca/ATIH9E.7z
TIB shell cho Acronis
https://app.box.com/s/4afm46ii32ie5a2n0u3l
http://www.solidfiles.com/d/801db17fb7/TIBshell.7z
Paragon Hardisk Manager 2012 PE
http://www.mediafire.com/download.php?9koqxa5cuo5u3vw
Easeus Data Recovery Wizard 7.5
Giải nén và chạy file EaseusDRW.cmd
https://app.box.com/s/fprj8bndbutsvqlzk95d
http://www.solidfiles.com/d/ba5b985a…very_Wizard.7z
Easeus Todo Backup Server 6.1 PE
https://app.box.com/s/8aat946fxnwwmsw2jyhs
http://www.solidfiles.com/d/eb8e9b36a4/Todo_Backup.7z
MiniTool PartitionWizard Server 8.1.1
http://up.4share.vn/f/23101215111416…itionWizard.7z
https://app.box.com/s/f03rw3wssy557ankowfw
https://docs.google.com/file/d/0B_SK…?usp=drive_web
http://www.solidfiles.com/d/c11bcdf5…itionWizard.7z
giải nén và chạy file MTPWizard.exe
Active Password changer 5.0.011 (PE&DOS)
https://www.box.com/s/v50qgjw3imb1506pks2n
http://up.4share.vn/f/4774767f747577…hanger.7z.file
https://docs.google.com/file/d/0B_SK…?usp=drive_web
Bản IMA chạy riêng https://app.box.com/s/jsbd0srbclhucv72v63r
AOMEI Partition Assistant Server Edition 5.5PE
https://app.box.com/s/ldph6sj5mp1q47niuiaf
http://www.solidfiles.com/d/dcd64176…Edition_5.5.7z
PartitionGuru Pro 4.3 PE
https://app.box.com/s/pk3ro1pr9vk3txnljhwg
PartitionGuru Pro 4.5
https://app.box.com/s/n0ce74oqe9jkhb1b0iwy
http://www.solidfiles.com/d/74de5384…uru_Pro_4.5.7z
Passcape Reset Windows Password (PE) (Chạy file Passwordchange.exe)
https://app.box.com/s/113p4ybdmiuh48u0qk5c
http://up.4share.vn/f/6457555c575654…WDCHNG.7z.file
https://docs.google.com/file/d/0B_SK…?usp=drive_web
http://www.solidfiles.com/d/61d9d460…ape_PWDCHNG.7z
MiniTool PowerDatarecovery 6.8
https://app.box.com/s/gopp566ktjcip4xys72i
http://up.4share.vn/f/5e6d6f666f676b…ataRecovery.7z
https://docs.google.com/file/d/0B_SK…?usp=drive_web
http://www.solidfiles.com/d/fb7fed1a…ataRecovery.7z
Symantec System Recovery 2013 PE (32bit và 64bit) – Giải nén và chạy file StartSRE
http://up.4share.vn/f/291a181e1b19181f/SRE2013x32.7z
https://app.box.com/s/sy28ido0zrpzv61p2qfz
http://www.solidfiles.com/d/5c34c97645/SRE2013x32.7z
https://docs.google.com/file/d/0B_SK…?usp=drive_web
http://www.solidfiles.com/d/c2698f1c91/SRE2013x64.7z
http://up.4share.vn/f/576466606567666f/SRE2013x64.7z
https://app.box.com/s/5ymif0h2zx88s1rsk8w5
https://docs.google.com/file/d/0B_SK…?usp=drive_web
Eset antivirus 7 (32bit) – Hỗ trợ sao lưu và sử dụng data (file *.DAT)
https://app.box.com/s/hgwhqx3trq95w7j7zbnq
Thêm mắm thêm muối
Disk Director home 2011[/like_to_read] http://www.mediafire.com/?5iqwerbuve2au53

Code:
title Acronis Disk Director Home
find --set-root /adds.ima
map --mem /adds.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1

Acronis DiskDirector Server
http://www.mediafire.com/download.php?6v9yj991c35gs1x

Code:
title Acronis Disk Director Server
find --set-root /addsrv11.ima
map --mem /addsrv11.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1

TrueImage home 2013 IMA
https://www.box.com/s/ax2euefm2pwsatzbdnkh
http://www.mediafire.com/?vrqzqykk500uxmb
TrueImage home 2014 17 Build 6673 IMA
https://app.box.com/s/mb0n69qya8el2n2zufcb
http://www.solidfiles.com/d/a85ea400ce/ATIH2014P.IMA

Code:
title Acronis TrueImage
find --set-root /atih2013.ima
map --mem /atih2013.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1

Acronis True Image 2014 17 Build 6673 (64bit) with UEFI support – giải nén và dùng GRUB2 để boot
https://app.box.com/s/w1asadr9cjbpjunk7kty
http://www.solidfiles.com/d/24eb9b85dc/ATIH2014P64.IMA
Acronis Backup & Recovery 11.5.0.37975 Server with Universal Restore & UEFI support – giải nén và dùng GRUB2 để boot
http://up.4share.vn/f/4d7e7c757e757a7f/abrs11.5uefi.ISO
https://app.box.com/s/2smnx72u1bv46ikkpp9z
https://drive.google.com/file/d/0B_S…it?usp=sharing
Acronis Backup & Recovery 11.5.0.37975 Server with Universal Restore (IMG)
http://www.mediafire.com/download/jg…ugs8/abr11.IMG
https://docs.google.com/file/d/0B_SK…it?usp=sharing
https://app.box.com/s/51i66d23xv29bd7rdm45

Code:
title Acronis Bacup and Recover 11.5
find --set-root /abr11.img
map --mem /abr11.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1

Paragon Hardisk Manager (DOS)
http://www.mediafire.com/download.php?v7as0klsbj5her6

Code:
title Paragon Hardisk Manager
find --set-root /prgdm.ima
map --mem /prgdm.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1

PartitionGuru Pro 4.3 – DOS
https://www.box.com/s/vayxle773ye73rgerbaf
http://www.mediafire.com/?2452z9ejpjukpuc

Code:
title PartitionGuru Pro 4.3
find --set-root /dgdos43.img
map --mem /dgdos43.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1

HDD Regenerator 2011 12.11.2013
https://app.box.com/s/2ovj936gl2s38xyf8zd3

Code:
title HDD Regenerator 
find --set-root /hddreg.ima
map --mem /hddreg.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1

Grub2USB (Legacy bios & UEFI) – Sử dụng BootICE nạp MBR là GRUB2, sau đó giải nén gói vào USB. Cái này test thôi, tự tìm hiểu thêm!
https://app.box.com/s/8y20suw81k6gljtvo6e1
https://drive.google.com/file/d/0B_S…it?usp=sharing

nguồn : Bkav4rum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *