Tắt máy tính bằng cách gửi mail từ điện thoại

Nếu bạn quên tắt máy tính khi có việc gấp hay như mình thường treo máy tưởng đi có 5, 10 phút nhưng có hôm đi 3, 4 tiếng mới về hoặc như treo máy download chẳng hạn. Bạn có thể Shutdown máy ở mọi nơi chỉ cần gửi mail thông qua chiếc điện thoại của mình.

1 (13)

Yêu cầu để làm được thủ thuật này:

– Microsoft Outlook và phải được cấu hình email account.

– Máy tính phải có kết nối Internet

– Máy tính hoặc Mobile có kết nối Internet và có thể gửi mail.

Bước 1: Tạo Batch File, mở Notepad và điền dòng lệnh:

@Echo Off

Echo May tinh cua ban se tat trong vong 20s.

Echo.

Shutdown.exe -s -f -t 20

Echo.

EXIT

ý nghĩa thông số:

-s : shutdown, -f: force (bắt buộc tắt nếu đang mở ứng dụng nào đó)

20: sau 20 giây

Bước 2: Save lại và đặt là Shutdown.bat

2 (1)

Bước 3: Cấu hình Microsoft Outlook

Mở Microsoft Outlook ->Tools -> Options -> mail setup

2 (2)

 

2 (3)

Nếu chưa cấu hình Email Account thì chọn Email Account để cấu hình. chọn New

o

Choose E-mail Service: ở đây mình chọn account Gmail nên để mặc định.

 

o2

Khai báo Account và Password

o3

 

o4

 

Sau khi cấu hình Email Account xong chọn Send/Receive

Check box như hình và set thời gian tự send/receive (ở đây mình set 1 minutes để refresh liên tục).

2 (4)

 

Sau đó quay lại Tools chọn Rules and Alerts

 

2 (5)

Click E-mail Rules và chọn New Rule…

1

Chọn Check message when they arrive và chọn Next

2 (7)

 

 

Check vào with specific words in subjecton this machine only

2 (8)

 

Sau đó click vào with specific words in subject: bấm Add rồi OK

2 (9)

 

 

Sau khi bấm OK thì cửa sổ quay về Rule Wizard lại, ta check Delete itStart application. Click vào Start application rồi browse về file shutdown.bat rồi finish.

2 (10)

 

 

Bạn sẽ thấy Rule shutdown được tạo, bấm OK

2 (11)

 

Video hướng dân :

 

Sau đó dùng điện thoại hoặc máy tính gửi mail đến địa chỉ đã cấu hình trên outlook và trên phần subject của mail điền chữ shutdown , vì khi nãy ta đã chọn hành động ” cứ Subject trong mail là shutdown thì thực thi file shutdown.bat”

Thế là máy tính bạn được tắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *