Sửa lỗi NetFramework khi cài kaspersky,Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework 4

Sửa lỗi NetFramework khi cài kaspersky,

Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework 4

Với hệ điều hành Windows XP SP3

–       Bước 1: Chạy công cụ fix lỗi sau:  http://download.nts.vn/support/Support-Tools/Kas_Utilities/NETFramework/Fix_0xc8000222.rar

–       Bước 2: Cài đặt Windows Installer mới nhất: http://download.nts.vn/support/Support-Tools/Kas_Utilities/NETFramework/WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

–       Bước 3: Khởi động lại máy tính

–       Bước 4:  Cài đặt NET Framework 4.0: http://download.nts.vn/support/Support-Tools/Kas_Utilities/NETFramework/dotNetFx40_Full_setup.exe

–       Bước 5: Khởi động lại máy tính sau đó cài lại Kaspersky

Với hệ điều hành Windows Vista / Windows 7

–       Bước 1: Chạy công cụ fix lỗi sau:  http://download.nts.vn/support/Support-Tools/Kas_Utilities/NETFramework/Fix_0xc8000222.rar

–       Bước 2: Khởi động lại máy tính

–       Bước 4:  Cài đặt NET Framework 4.5: http://download.nts.vn/support/Support-Tools/Kas_Utilities/NETFramework/dotNetFx45_Full_setup.exe

–       Bước 5: Khởi động lại máy tính sau đó cài lại Kaspersky

Lưu ý quan trọng:

–       Nếu bạn thực hiện vẫn bị lỗi, bạn khởi động lại máy tính và thực hiện lại lần nữa, đảm bảo làm đúng theo các bước hướng dẫn (nếu sai bước sẽ bị lỗi)

–       Khởi động lại máy tính và cài lại phần mềm Kaspersky

Để khắc phục được lỗi HRESULT: 0xc8000222 các bạn thao tác như sau:

Bước 1: Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.
Bước 2: Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ ( tắt Windows Update).
Bước 3: Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% ( mở thư mục Windows).
Bước 4: Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold.
Bước 5: Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.
Bước 6: Trong hộp thoại cmd gõ net start WuAuServ ( khởi động lại Windows Update).
Bước 7: Cài đặt lại NFW4.

3 thoughts on “Sửa lỗi NetFramework khi cài kaspersky,Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *