Phần mềm kiểm tra tốc độ khởi động windows

Phần mềm kiểm tra tốc độ khởi động windows

Boot test


BootRacer là phần mềm miễn phí cho phép bạn kiểm tra tốc độ khởi động của Windows. Thông qua kết quả kiểm tra của BootRacer, nếu hệ thống của bạn khởi động ít hơn 1 phút, bạn sẽ nhận được đánh giá xuất sắc từ chương trình. Còn nếu thấp hơn nhiều thì bạn cần phải phân tích các nguyên nhân của sự khởi động chậm trễ nhằm khắc phục điều này.
BootRacer hoạt động tốt với cả Windows 7. Bạn có thể cấu hình các thiết lập bằng cách sử dụng thuật sĩ (Wizard) và thiết lập cho chương trình kiểm tra thời gian mỗi khi khởi động (Every boot) hoặc chỉ một lần (Only once).
Các tính năng chính của chương trình:

  • Dễ cài đặt và sử dụng.
  • Tự động kiểm tra tốc độ mỗi khi khởi động Windows.
  • BootRacer có thể kiểm tra thời gian hiển bảng đăng nhập và tổng thời gian đến lúc khởi động xong
  • BootRacer sẽ cung cấp bản ghi tất cả các kết quả kiểm tra, có thể xem bằng Windows Event Viewer.

BootRacer lưu lại thời gian khởi động tốt nhất

download phần mềm bootracer full

Download tại đây

2 thoughts on “Phần mềm kiểm tra tốc độ khởi động windows

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *