[ Ghost ],[TBI ] Windows 10 Enterprise 2017 LTSB x64, Version 1607, KHÔNG CÁ NHÂN HÓA

MÁY TÍNH HOÀNG ĐIỆP đã giới thiệu đến các bạn rất nhiều bản ghost dành cho văn phòng, gamer, . Hôm nay, lại là một bản ghost nữa là bản win 10 LTSB, bản ghost được ghoster hoangdiep_it tinh chỉnh khá mượt mà, đặc biệt tránh được tình trạng full disk, mang lại hiệu suất cao … Đọc tiếp [ Ghost ],[TBI ] Windows 10 Enterprise 2017 LTSB x64, Version 1607, KHÔNG CÁ NHÂN HÓA