Lỗi ko start được services Print Spooler

Vì một lý do nào đó khi print spooler không khởi động được, các biểu tượng máy in trong Printers and Faxes biến mất.

Bạn đã tìm nhiều cách nhưng chưa khắc phục được? Tôi trong một lần khi đang in thì bị mất điện đột ngột, lúc khởi động lại được máy tính cũng bị tình trạng như thế này. Tôi đã tìm nhiều cách và cuối cùng cũng tìm thấy được một cách rất nhanh và hiệu quả:
Cách làm như sau:
+ Cách 1: Dùng lệnh trong cửa sổ CMD như sau:

—>

net stop spooler
del %windir%\system32\spool\printers\*.* /q
net start spooler<—-

+ Cách 2: Xóa trực tiếp:

Bạn dùng Explorer -> vào theo đường dẫn sau:
[Thư mục chứa windows (VD: C:\WINDOWS)] – > SYSTEM32\SPOOL\PRINTERS
Xóa hết các file trong thư mục này.
Xong.

Tôi không quan tâm nguyên nhân, nhưng tôi lại quan tâm tới giải pháp. Vậy đấy!

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: http://forum.bkav.com.vn

Sim số đẹp, số đẹp 889 , sodep889.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *