Những người dùng Windows 8 hay Windows 8.1 một thời gian khá dài và ưa thích các ứng dụng Metro có thể dễ dàng nhận thấy màn hình Start Screen không còn đơn giản và gọn gàng như lúc ban đầu, các bạn muốn dọn dẹp lại mọi thứ trên màn hình Start để mọi thứ gọn gàng và đơn giản là bắt mắt hơn?Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập màn hình Start về mặc định như lúc cài Win.

Mở cửa sổ Explore, bạn gõ đường dẫn sau vào thanh địa chỉ:

%LocalAppData%\Microsoft\Windows\

Ở cửa sổ mới hiện lên, bạn sẽ thấy 2 thư mục : appsFolder.itemdata-ms và appsFolder.itemdata-ms.bak. Bạn xóa 2 thư mục này (hoặc có thể copy ra thư mục mới nếu bạn muốn sử dụng lại)

Hoặc bạn cũng có thể thực hiện phương pháp trên bằng cách chạy Cmd rồi gõ lệnh này vào:

del %LocalAppData%\Microsoft\Windows\appsFolder.itemda ta-ms*

Kết thúc, màn hình Start Screen của bạn sẽ được đưa về mặc định trạng thái như lúc ban đầu bạn mới cài win. Thật đơn giản phải không nào?

Titan Kronos_T
Theo HTG