Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất

Phần 1: Hướng dẫn cài Windows XP trong môi trường Win PE 
Bước 1: Format phân vùng ổ đĩa sẽ cài windows.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.
Bỏ chọn Quick format để quá trình check bad sector phân vùng ổ cứng được phép tiếp tục. Khuyến cáo là nên bỏ chọn Quick format.

————————————————————————————————- 

Bước 2: Mount file iso bộ cài windows ra ổ đĩa ảo bằng Imdisk để tiến hành bước cài đặt tiếp theo.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

* Chạy WinNTSetup:

– Chọn ổ đĩa vừa mount file ISO của Windows XP.

– Chọn ổ đĩa sẽ cài Windows XP

– Tinh chỉnh thêm ở mục Tweaks (Nếu cần)

– Cuối cùng nhấn Setup để cài đặt.[like_to_read]

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Bước 4: Thiết lập và tinh chỉnh nâng cao – Tweaks.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

NT5x Tweaks

1. Tạo mới tên người dùng

2. Mật khẩu người dùng

3. Tắt chế độ sau 40 ngày mật khẩu hết hạn

4. Chọn nhóm người dùng, quản trị…

5. Tự động và bỏ qua OOBE

6. Xem thư mục trong Explorer chế độ chi tiết (details)

7. Hiện file/folder bị ẩn thuộc hệ thống

8. Hiện bảng bảo vệ

9. Hiện thanh Quick launch (truy cập nhanh, gần nút Start)

10. Hiện định dạng file mở rộng

11. Hiện thanh trạng thái thám hiểm

12. Thêm menu CMD ở menu chuột phải

13. Thêm nút Hibemate vào hộp thoại tắt máy (Shutdown)

14. Gỡ bỏ chữ “Shortcut” khi tạo shortcut mới

15. Gỡ bỏ icon mũi tên shortcut

16. Gỡ bỏ trình giới thiệu của MS (Tour Popup)

17. Loại bỏ tìm kiếm web khi mở hộp thoại

18. Gỡ bỏ thông báo khuyên nhủ (Balloon tips)

19. Tắt cảnh báo an toàn đối với các file tải về

20. Tắt tính năng tự restart sau khi update các bản vá từ Microsoft

21. Vô hiệu hóa tính năng bảo vệ tập tin hệ thống (Windows file protection)

22. Tắt tính năng tạo RAM ảo (pagefile)

23. Tắt tính năng khôi phục hệ thống (System restore)

24. Tắt tính năng ngủ đông

 

Lưu ý: Nếu như ở 3 dòng MBR, NTLDR PBR và BOOTFLAG đều có màu xanh hết thì sẽ cài đặt hoàn toàn bình thường. Còn nếu có màu đỏ thì dùng BOOTICE để nạp lại PBR (Partition Boot Record) đi nhé. Đối với Windows XP thì sẽ là NT5x còn các phiên bản Windows 7/8/8.1 thì chọn NT6x

Fix PBR (Partition Boot Record) 

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Cuối cùng nhấn Setup để tiến hành cài đặt. Sẽ có một hộp thoại thông báo hiện ra. Khuyến cáo nên chọn dòng BootIce Bạn cũng có thể chọn bootsect (mặc định của Windows Setup) để hỗ trợ quá trình cài đặt:

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Sau đó nhấn vào OK để bắt đầu quá trình cài đặt. Quá trình kết thúc, Bạn hãy khởi động lại máy tính để bắt đầu quá trình cài đặt tiếp theo…

Lưu ý: Nếu Bạn sử dụng CD Boot hoặc USB Boot… thì hãy tháo thiết bị đó ra để bước cài đặt diễn ra bình thường

—————————————————————————————–
Phần 2: Hướng dẫn cài windows 7, windows 8, windows 8.1

 

Bước 1: Format phân vùng ổ đĩa sẽ cài windows.

Bỏ chọn Quick format để quá trình check bad sector phân vùng ổ cứng được phép tiếp tục. Khuyến cáo là nên bỏ chọn Quick format.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

—————————————————————————–
Bước 2: Mount file iso bộ cài windows ra ổ đĩa ảo bằng Imdisk để tiến hành bước cài đặt tiếp theo.
Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

—————————————————————————————-

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Nếu là Windows 7, 8, 8.1 full thì bạn có thể chạy file Setup.exe để cài đặt trực tiếp. Cách cài win trực tiếp này khá nhanh và đơn giản nhưng cài xong nên xóa thư mục Windows.old đi để giảm dung lượng phân vùng khởi động.
——————————————————————————————————

Bước 3: Khởi chạy WinNTSetup để cài đặt.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Đầu tiên bạn chọn Search để tìm tới file install.wim trong thư mục Sources ở ổ ảo vừa mount để tiến hành cài mới windows.

Bước 4: Thiết lập và tinh chỉnh nâng cao – Tweaks.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

NT6x Tweaks:
1. Xóa bỏ chế độ lựa chọn file và thư mục
2. Thêm menu CMD và icon ở menu chuột phải
3. Hiện file/folder bị ẩn thuộc hệ thống
4. Hiện định dạng file mở rộng
5. Hiện toàn bộ icon trên khay hệ thống
6. Dùng taskbar icon cỡ nhỏ
7. Start button kiểu cổ điển xp
8. Hiện thanh Quick launch (truy cập nhanh, gần nút Start)
9. Hiện icon Computer (trên desktop)
10. Dùng icon cỡ nhỏ (các icon trên desktop)
11. Gỡ bỏ chữ “Shortcut” khi tạo shortcut mới
12. Gỡ bỏ icon mũi tên shortcut
13. Tắt cảnh báo an toàn đối với các file tải về
14. Tắt hiệu ứng trong suốt (Aero)
15. Tắt tính năng tự restart sau khi update các bản vá từ Microsoft
16. Tắt màn hình khởi động lúc đăng nhập lần đầu trên Windows 8
17. Tắt màn hình LockScreen trên Windows 8
18. Chế độ khởi động thẳng vào màn hình Desktop trên Windows 8
19. Tắt tính năng khôi phục hệ thống (System restore)
20. Tắt UAC(User Account Control)
21. Tắt tính năng ngủ đông
20. Tắt tính năng tự động restart khi hệ thống gặp lỗi
21. Tắt USB ở chế độ an toàn
22. Tắt tính năng tạo RAM ảo (pagefile)
Lưu ý:Nếu như ở 3 dòng MBR, NTLDR PBR và BOOTFLAG đều có màu xanh hết thì sẽ cài đặt hoàn toàn bình thường. Còn nếu có màu đỏ thì dùng BOOTICE để nạp lại PBR (Partition Boot Record) đi nhé. Đối với Windows XP thì sẽ là NT5x còn các phiên bản Windows 7/8/8.1 thì chọn NT6x

Fix PBR (Partition Boot Record)

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

 

Cuối cùng nhấn Setup để tiến hành cài đặt. Sẽ có một hộp thoại thông báo hiện ra, hỏi Bạn muốn chọn chế độ khởi tạo bằng BOOTICE hay BOOTSECT của Windows. Khuyến cáo nên chọn dòng BootIce Bạn cũng có thể chọn bootsect (mặc định của Windows Setup) để hỗ trợ quá trình cài đặt, theo ý kiến của riêng Mình thì vẫn hay chọn bootice. Phần lựa chọn là tùy thuộc ở Bạn nha.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Cuối cùng nhấn vào OK để bắt đầu quá trình khởi tạo môi trường cài đặt. Sau khi quá trình khởi tạo môi trường cài đặt kết thúc, Bạn hãy khởi động lại máy tính để bắt đầu quá trình cài đặt tiếp theo…

 

Lưu ý: Nếu Bạn sử dụng CD Boot hoặc USB Boot… thì hãy tháo thiết bị đó ra để bước cài đặt diễn ra bình thường.
————————————————————————————-
Phần 3: Hướng dẫn cài Windows 7/8/8.1 bằng Fast Install v1  

Bước 1: Format phân vùng ổ đĩa sẽ cài windows.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Bỏ chọn Quick format để quá trình check bad sector phân vùng ổ cứng được phép tiếp tục. Khuyến cáo là nên bỏ chọn Quick format.

————————————————————————–

 

Bước 2: Mount file iso bộ cài windows ra ổ đĩa ảo bằng Imdisk để tiến hành bước cài đặt tiếp theo.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

 

Chạy NT6x Fast Install:
– Chọn ổ đĩa vừa mount file ISO của bộ cài Windows.
– Chọn ổ đĩa sẽ cài mới Windows
– Cuối cùng nhấn Install Now để tiến hành quá trình cài đặt mới Windows.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

 

Sau khi quá trình khởi tạo môi trường kết thúc, Bạn hãy khởi động lại máy tính để bắt đầu quá trình cài đặt tiếp theo…

Lưu ý: Nếu Bạn sử dụng CD Boot hoặc USB Boot… thì hãy tháo thiết bị đó ra để bước cài đặt diễn ra bình thường.

[/like_to_read]

Bổ sung:

WinNTSetup v3.05 Final 

NT6x Fast Install v1 (Install Win Xp/7/8)

Nguồn : LHHD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *