Search cmd, chuột phải vào và run as administrator
Ở cửa sổ CMD gõ:

Code:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:X:\sources\sxs

(X=tên ổ DVD, DVD win 8 hoặc mount iso win 8)
Enter.
Chờ 1 chút là xong, rất nhanh chóng.

——————
Lưu ý:
-Các bạn nên cóp luôn thư mục sxs vào hard disk rồi làm tương tự trên để đảm bảo đọc file nhanh và ko bị lỗi
-Đoạn

Code:
Source:X

không có khoảng trống nhé
-Đánh cho đúng dòng lệnh
-Chọn open cmd với administrator ở C:\Windows\System32
-Có thể khi đến 66.5% bị treo, thử lại rồi xem trong feature, nếu đã tích được thì là ok rồi. Mình bị đến 66.5 dừng nhưng tắt đi thì đã enable ok.