Hướng dẫn Cài đặt Tenda W311R dùng để Repeater bằng video clip

Hướng dẫn Cài đặt Tenda W311R dùng để Repeater bằng video clip

Chúng ta sẽ cấu hình với 2 router của Tenda W311R, 1 con làm Access Point và 1 con làm Repeater.
• Access Point kết nối với modem bằng cổng RJ45 từ modem đến cổng WAN (màu xanh biển) của Router Tenda W311R• Repeater thì không cần nối dây gì hết, chỉ cần signal lúc open scan >20% là Repeater tốt chán rồi!
Việc thiết lập tốt nhất ta nên chọn Restore to Factory Default Settings để trở về trạng thái của nhà sản xuất.

Ta truy cập vào Router Accesspoint để cấu hình cho nó như sau:

192.168.0.1
ID: admin 
Pass: admin


1. Advanced Settings/Lan Settings/IP Address: 192.168.0.1 → Apply

2. WLan Settings/Basic Settings/
• SSID: đặt tên cho Wifi
• Chanel: đặt kênh cố định, không được để Auto.
• Apply

3. WLan Settings/Security Settings:
• Security Mode: nên chọn WPA vì có 1 số laptop đời cũ không nhận diện được chuẩn WPA2 nên không truy cập được. Còn máy mới hết thì chọn WPA2
• WPA Algorithms: AES
• Pass Phrase: Password cho Wifi
• Apply

4. WLan Settings/WPS settings: Disable → Apply

5. WLan Settings/WDS settings/
• WDS Mode: Lazy Mode
• Encrypt Type: AES
• Pass Phrase: Pass Wifi mà các bạn đặt
• Apply

6. DHCP Server: Enable → Apply


Ta truy cập vào Router Repeater để cấu hình cho nó như sau:
192.168.0.1
ID: admin 
Pass: admin


1. Advanced Settings/Lan Settings/IP Address: 192.168.0.2 → Apply
Đặt khác IP của router để khi truy cập không bị đụng độ.

Lúc đó ta truy cập Router Repeater
192.168.0.2
ID: admin 
Pass: admin

2. WLan Settings/Basic Settings/
• SSID: đặt tên cho Wifi (Khác tên cũng được)
• Chanel: đặt kênh cố định (Giống với kênh của AP)
• Apply

3. WLan Settings/Security Settings:
• Security Mode: Giống AP
• WPA Algorithms: AES
• Pass Phrase: Password cho Wifi (Giống AP)
• Apply

4. WLan Settings/WPS settings: Disable → Apply

5. WLan Settings/WDS settings/
• WDS Mode: Repeater Mode
• Encrypt Type: AES
• Pass Phrase: Pass Wifi mà các bạn đặt
• Chọn Open Scan: Chọn wifi có SSID name là tên AP mà bạn đặt lúc nãy → Hiện Popup → chọn OK
• Apply

6. DHCP Server: Disable → Apply (Không cho thằng Repeater cung cấp DHCP nhé)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *