Crack Window 8.1

Crack Window 8.1 x86- x64

DOWNLOAD :[like_to_read] http://www.mediafire.com/download/dhpc8odlciqn6fo/crackwin8.1.zip

[/like_to_read]

Bước 1:

Đầu tiên bạn phải xóa key mà bạn đã cài đặt trước đó bằng việc sử dụng tool “Winact 1.4.1” (Click chuột phải chọn Run as Administrator)
> Chọn “Options” > “Unistall Product key

Bước 2.

Chạy A9600E tùy theo phiên bản 32-bit hoặc 64-bit mà bạn đang sử dụng. Kích chuột phải Run as Administrator và đợi 1 lúc > Check Properties trong My Computer, Windows đã được kích hoạt.

Bước 3.

Chuột phải Run as Administrator với “My WCP watermark Editor” . Chọn “Remove all wathermark” và Click “Apply new settings“.

OK! Windows 8.1 của bạn đã được kích hoạt 100%

DOWNLOAD [like_to_read]: http://www.mediafire.com/download/dhpc8odlciqn6fo/crackwin8.1.zip

[/like_to_read]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *