CPUID HWMonitor Pro là phiên bản mở rộng của chương trình giám sát phần cứng HWMonitor. So với phần mềm HWMonitor, HWMonitor Pro thêm các tính năng sau đây:

– Giám sát từ xa: Xem các bộ cảm biến của một hoặc nhiều máy tính từ xa thông qua một kết nối đơn giản TCP/IP.
– Biểu đồ phát điện: Lưu dữ liệu theo dõi và tạo ra các đồ thị như là các tập tin đăng nhập bitmap.
– Cải thiện giao diện: Có thể chỉnh sửa các nhãn của thiết bị cảm biến, thiết bị cảm ứng trong khay hệ thống.
– Kiểm soát PWM: kiểm soát Fan PWM (đối với thiết bị ESA phù hợp).

Changes


Homepage

Download

CPUID HWMonitor Pro 1.16

CPUID HWMonitor Pro 1.16 Portable: 32bit/ 64 bit

CPUID HWMonitor Free 1.21

CPUID HWMonitor Free 1.21 Portable: 32 bit/ 64 bit

Keygen