Khi làm việc với 1 danh sách Excel thông thường người dùng sẽ phải sắp xếp theo 1 thứ tự nào đó để dễ theo dõi và dò tìm. Gặp nhiều nhất là việc sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái ABC, Tuy nhiên nếu bạn muốn sắp xếp theo Họ và Tên thì cần phải tách họ tên thành 2 cột khác nhau. Tên ở riêng 1 cột và sắp xếp theo cột tên trước sau đs tới cột Họ và tên đệm.

Trong bài này vforum.vn chỉ hướng dẫn cách sắp xếp cơ bản theo chứ tự abc và theo thứ tự tăng giảm dần các chữ số những yêu cầu khác bạn có thể làm tương tự.

1. Sắp xếp theo 1 cột nhất định

Ví dụ ở đây mình chỉ cấp sắp xếp theo Tên(họ và tên luôn) còn nếu bạn muốn sắp xếp theo tên thì tách tên riêng ra 1 cột nhé thì chỉ cần chọn vùng cần sắp xếp sau đó chuyển sang tab Data –> Chọn Sort hoặc A-Z

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

1 Tùy chọn sẽ hiển thị, bạn có thể chọn bất kỳ cột nào để sắp xếp: A to Z là theo thứ tự abc, còn Z to A là ngược lại và OK

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

Và đây là kết quả, tuy nhiên đây chỉ là demo ví dụ nên sắp xếp theo họ

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

2. Sắp xếp dựa theo nhiều cột

Còn vị trí bạn muốn sắp xếp dựa vào nhiều cột theo thứ tự: Điểm cao nhất –> tiếp tới là theo thứ tự ABC của họ tên –> Theo thứ tự abc của Nơi sinh thì sẽ tạo các Level bằng cách Add. Level nào ở trên thì sẽ được ưu tiên trước

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

Và đây là kết quả nếu trùng điểm thì sẽ tiếp tục sắp xếp dựa theo họ tên

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

3. Tạo bộ lọc để tùy chọn sắp xếp nhanh

Trong trường hợp bạn muốn lọc dữ liệu để theo dõi hoặc thống kê thì trong tab Data sẽ chọn Filter

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

Và chọn, có nhiều tùy biến và những tùy chỉnh khác bạn có thể chọn lựa

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

Cách này bạn có thể dễ dàng thay đổi những cách sắp xếp khác nhau ở những cột khác nhau

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013

Hy vọng những kiến thức cơ bản này sẽ giúp bạn làm quen hoặc nhớ lại việc sắp xếp trong Excel.

Trong Excel 2003 Bạn vào Data –> Sort và làm tương tự

Cách sắp xếp trong excel tên theo thứ tự ABC, tăng giảm dần  2003 2007 2010 2013
Video hướng dẫn :