Đây là hình ảnh một giảng viên phần cứng khám phá bên trong một chiếc CPU intel pentium III.


Mặt sau của con chip, có nhiều chân kết nối với con chip trung tâm


Một mảnh của bộ vi xử lý đã được bóc ra


Các chấm trắng trên con chip


Phóng to hơn


Đây là một phần của bộ vi xử lý với các lỗ nhỏ, chấm trắng trên bo mạch


To hơn nữa chúng ta có thể thấy được các bóng bán dẫn kết nối trên một bản mạch kim loại trên con chip Silicon


Phóng to hơn bằng kính hiển vi ta thấy nhiều đoạn mạch

Cấu tạo phức tạp của một con chip pentium III

Bạn có thể tham khảo nguồn tại đây