Shopping cart

close
FREE STANDARD SHIPPING ON ALL ORDERS ABOVE £40

Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Mẹo Sử Dụng Máy Tính | Laptop | WindowsPhone |Windows XP,7,8 | Khắc Phục Sự Cố Online

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren’s Bootcd toàn tập

Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren’s Bootcd toàn tập

CD Boot là công cụ không thể thiếu đối với bất kỳ ai thường xuyên thao tác với máy tính … thời gian qua Quick thấy có khá nhiều bạn chưa có quen lắm với 1 CD phải nói là tuyệt hay này … hôm nay mạo phép anh em Quick gửi bài giới thiệu qua về cách sử dụng CD này anh em cùng tham khảo nhé :

Để sử dụng Hiren’s BootCD, bạn khởi động máy, chọn khởi động máy từ CD ROM và cho đĩa Hiren’s BootCD vào trong ổ đĩa. Khi menu boot xuất hiện, bạn chọn “Start BootCD” để khởi động Hiren’s BootCD hoặc chọn “Boot From Hard Drive” để khởi động từ ổ cứng

Khi chọn Start BootCD bạn sẽ được đưa đến một menu boot của Hiren’s BootCD

[like_to_read]
1. Disk Partition Tools:

Bao gồm các công cụ phân chia ổ đĩa như

a) Với Partition Magic Pro 8.05 các bạn thao tác như sau :

Tạo phân vùng (partition)
Trên một ổ đĩa, bạn có thể tạo bốn phân vùng Primary, hay ba phân vùng Primary và một phân vùng Extended. Trong phân vùng Extended, bạn có thể tạo bao nhiều phân vùng con (logic) cũng được.
Cách làm: Chọn ổ đĩa, chọn Partition/Create, chọn Logical Partition hay Primary Partition, chọn Partition Type, đặt tên (Label), chỉ định kích thước (Size), chọn vị trí đầu hay cuối đĩa (Beginning of unallocated space hay End of unallocated space) và bấm OK.
“Nhân bản” (Copy) phân vùng
Bạn có thể tạo phân vùng mới là bản sao của phân vùng đang có. Chức năng này được dùng khi: Di chuyển nhanh nội dung của ổ đĩa này sang ổ đĩa khác. Sao lưu dự phòng.
Thay đổi vị trí phân vùng… Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Copy, chọn vị trí, bấm OK.
Chuyển đổi (convert) phân vùng
– FAT sang FAT32 (Windows 9x/Me/2000/XP). FAT sang NTFS (Windows NT/2000/XP).
– FAT32 sang FAT, FAT32 sang NTFS (Windows 2000/XP).
– NTFS sang FAT hay FAT32. Chú ý: Không thể chuyển đổi được nếu phân vùng NTFS có sử dụng những tính năng đặc biệt như: compressed, sparse, reparse points, encrypted hay có lỗi đĩa như: lost clusters, cross-linked…
– Primary thành Logical và ngược lại.
Cách làm: Chọn phân vùng, bấm Partition/Convert, chọn dạng thức cần chuyển.
Sáp nhập (Merge) phân vùng
Bạn có thể sáp nhập hai phân vùng FAT, FAT32 hay NTFS để giảm bớt số lượng phân vùng đang có mà không làm mất dữ liệu. Bạn cũng có thể sáp nhập phân vùng logic vào primary. Chú ý: Giữa hai phân vùng cần sáp nhập không được có phân vùng thứ ba. Bạn không thể sáp nhập phân vùng FAT/FAT32 với phân vùng NTFS.
Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Merge để mở hộp thoại Merge Adiacent Partitions, chọn phân vùng muốn sáp nhập trong phần Merge Option. Nội dung của phân vùng nầy sẽ trở thành thư mục (folder) trong phân vùng kia. Ðặt tên cho thư mục lưu trữ nội dung của phân vùng bị mất khi sáp nhập trong phần Merge Folder, chọn kiểu bảng FAT cho phân vùng sau khi sáp nhập, OK.
Chia tách (Split) phân vùng
Bạn có thể chia một phân vùng FAT hay FAT32 thành hai phân vùng có cùng định dạng. Bạn có thể chọn dữ liệu từ phân vùng “gốc” để đưa sang phân vùng mới, chọn kích thước, vị trí cũng như đặt tên cho phân vùng mới.
Cách làm: Chọn phân vùng, chọn Partition/Split, chọn bảng Data, chọn file/thư mục cần di chuyển, đặt tên cho phân vùng mới, chọn dạng thức, chọn bảng Size, chỉ định kích thước, chọn OK.
Thay đổi kích thước/Di chuyển (Resize/Move) phân vùng
Bạn có thể thay đổi kích thước hay di chuyển phân vùng với một số chú ý sau:
– Không thể thu nhỏ phân vùng nếu trong phân vùng không còn không gian trống.
– Không thể mở rộng phân vùng nếu không có không gian trống ở kề bên phân vùng.
– Trong thời gian điều chỉnh kích thước hay di chuyển phân vùng NTFS, nếu có trục trặc phân vùng này có thể bị hư hỏng.
Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Resize/Move, dùng chuột để điều chỉnh khoảng trống ở đầu đĩa/cuối đĩa qua thanh công cụ Partition Map (hay gõ số dung lượng vào các ô kích thước). Di chuyển phân vùng qua vị trí khác bằng cách đưa chuột vào giữa rồi bấm, giữ và kéo chuột đi.
“Giấu” (Hide) phân vùng
Bạn có thể giấu phân vùng đĩa hay cho “hiện” (unhide) nếu bạn… thích. Chú ý: Nếu bạn có nhiều phân vùng Primary, chỉ phân vùng khởi động “hiện” còn các phân vùng khác sẽ tự động “ẩn”.
Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Advanced/Hide Partition hay Unhide Partition, OK.
Phục hồi phân vùng bị xoá (Undelete)
Bạn có thể phục hồi phân vùng FAT, FAT32, NTFS và Linux. Chú ý: Bạn chỉ phục hồi khi không gian của phân vùng bị xoá chưa được sử dụng. Bạn phải phục hồi lần lượt nếu có nhiều phân vùng bị xoá vì chương trình chỉ hiển thị danh sách từng phân vùng mỗi lần chạy. Bạn không thể phục hồi nếu phân vùng bị xoá có lỗi ở hệ thống file. Bạn không phục hồi được phân vùng primary nếu ổ đĩa có đến bốn phân vùng primary.
Cách làm: Trên disk map hay danh sách phân vùng, chọn phần không gian trống (unallocated space), chọn Partition/Undelete, chọn phân vùng cần phục hồi, OK.
Cài Hệ điều hành mới
Partition Magic còn có chức năng giúp bạn cài đặt thêm hệ điều hành (HĐH) mới để chạy song song với HĐH đang có. Chương trình sẽ giúp bạn tính toán dung lượng sao cho phù hợp với HĐH và tạo phân vùng Primary mới từ không gian lấy ở các phân vùng đang có.
Chú ý: Bạn phải tự cài đặt HĐH lên phân vùng mới và cài đặt trình quản lý Boot nếu cần thiết.
Thay đổi thông tin ổ đĩa cho phần mềm
Trong bộ PM version 8.0 có “khuyến mại” phần mềm Drive Mapper có chức năng tự động thay đổi tên ổ đĩa, trong các file lưu trữ thông tin về địa chỉ của các phần mềm chạy trong Windows. Thí dụ: Bạn có nhiều phần mềm cài trên ổ đĩa D, nay vì gắn thêm một ổ cứng nên ổ D bị đổi thành F, tất cả sẽ không còn chạy được do sai địa chỉ. Phần mềm nầy sẽ tự động thay đổi tất cả địa chỉ lưu trữ từ D (cũ) thành F (mới) để các phần mềm này tiếp tục chạy.
Chức năng nầy đặc biệt có ích khi bạn chia lại (thêm, bớt, di chuyển…) phân vùng trên ổ cứng, thay đổi số lượng ổ cứng trong máy mà không muốn cài đặt lại các phần mềm.
Khi chạy chương trình, bạn có chọn lựa:
– Typical Operation: Cho phép bạn thay đổi ký tự ổ đĩa theo ý muốn. – Merge Operation: Cho phép bạn thay đổi ký tự ổ đĩa bằng đường dẫn đến một thư mục.
– Split Operation: Cho phép bạn thay đổi ký tự ổ đĩa bằng đường dẫn đến một file hay thư mục.
Những nguyên tắc lưu ý khi phân chia Partition
Chỉ tạo được 1 Primary Dos Partition và bắt buộc phải có nó rồi mới tạo được các phân khu mở rộng khác.
Trên đĩa cứng được chia làm nhiều phân khu nhưng chỉ có duy nhất một phân khu được set active và phân khu này nếu có chứa tập tin hệ thống thì máy tính có thể khởi động được từ phân khu này.
Nếu chỉ có một partition thì máy tính tự Set Active cho nó.
Muốn có thêm đĩa Logic bắt buộc phải có phân khu mở rộng. Nghĩa là phải tạo phân khu mở rộng trước kế tiếp dùng phân này để tạo bao nhiêu đĩa Logic tuỳ ý

b) Acronis Disk Director Suite 9.0.554 các bạn thao tác như sau:

chọn Acronis Disk Director Suit 9.0.554 như trong hình:

Chương trình sẽ khởi động và yêu cầu bạn chọn chế độ, bạn cứ chọn Automatic Mode

1. Tạo một Partition mới

Bạn chọn Create Partition


Sau đó chọn kích thước cho nó:

Xong nhấn OK. Thế là bạn đã tạo xong Partition rồi, chỉ việc nhấn vào hình lá cờ đua xe chạy là xong

2. Lấy bớt phân vùng của một partition nào đó và làm 1 partition mới

Cũng chọn Create Partition và chọn partition cần trích dung lượng ra:

Sau đó chọn kích thước trích ra từ partition đó

Chọn loại cho ổ đĩa thêm này là Primary hay Logical hay Actice (boot Windows)

Chọn loại Fat 32 hay là NTFS cho nó

Sau khi chọn xong, bảng thống kê sẽ hiện ra chi tiết sau khi thực hiện:

Sau đó nhấn Commit (hình lá cờ)

Nó sẽ thực hiện thao tác này.

Đó là toàn bộ thao tác lấy phân vùng trống tạo 1 partition mới

c) Paragon Partition Manager Server 7.0.1274 cái này chưa làm kịp anh em bổ sung thêm nhé :

Thông thường, chương trình được nhiều người sử dụng nhất là Partition Magic Pro 8.05

2. Disk Clone Tools : – Hẹn anh em tiếp tục cập nhật sau – anh em quan tâm chia sẻ cùng Quick và mọi người nhé !

Bao gồm các công cụ sao lưu dự phòng : Image Center 5.6 (hay Drive Image 2002), Norton Ghost, Acronis True Image. Ghost và True Image là 2 chương trình được nhiều người dùng nhất
3. Antivirus Tools :

Bao gồm 2 công cụ diệt virus chạy trong môi trường DOS là F-Prot Antivirus và McAfee Antivirus. Nên sử dụng phiên bản Hiren’s BootCD mới nhất để có bản cập nhật mới nhất trước khi quét virus. Chương trình được sử dụng khi không thể quét virus trong Windows

Bao gồm các công cụ phục hồi dữ liệu bị xóa. Các chương trình này rất lâu nhưng hoạt động tốt hơn hẳn so với các chương trình chạy trong Windows

5. Testing Tools :

Bao gồm các công cụ kiểm tra, chuẩn đoán bệnh cho máy tính : kiểm tra RAM, kiểm tra tốc độ toàn hệ thống, kiểm tra ổ cứng, CPU, card màn hình,… PC Check 6.0 cung cấp thông tin về quá trình kiểm tra bộ nhớ, bo mạch chủ, đĩa mềm, đĩa cứng, bàn phím, chuột, USB và cả máy in

6. Hard Disk Tools :

Bao gồm các công cụ đĩa cứng như kiểm tra đĩa cứng, định dạng cấp thấp, phục hồi bad sector, sửa lỗi ổ đĩa, Disk Manager (**) của các nhà sản xuất ổ cứng… HDD Regenerator 1.51 cho phép thực hiện hầu hết các thao tác trên đĩa cứng ở cấp thấp

7. System Info Tools :

Bao gồm các công cụ xem thông tin cấu hình hệ thống. AIDA Sys Infomation Tool 2.14 : cho bạn biết tất cả các thông tin về hệ thống máy tính

8. File Managers :

Bao gồm các công cụ quản lý tập tin trong môi trường DOS : Volkov Commander (chương trình quản lý tập tin tương tự Norton Cmmander nhưng hỗ trợ tên tập tin đến 256 ký tự, hỗ trợ phân vùng định dạng NTFS), Mini Windows 98 (Windows 98 chạy trên CD),…

9. MBR (Master Boot Record) Tools :

Bao gồm các công cụ xử lý MBR (Master Boot Record), thường rất ít được xử dụng vì nếu sai coi như hư ổ cứng. MBR Tool 2.2.100 đảm nhận thao tác lưu dự phòng, kiểm tra, khôi phục, hiệu chỉnh, và xóa mọi thành phần trong bảng MBR

10. BIOS/CMOS Tools :

Bao gồm các công cụ xử lý BIOS và CMOS, thường được dùng trong trường hợp quên password CMOS hoặc BIOS thiết lập sai

11. MultiMedia Tools :

Bao gồm các công cụ multimedia dùng để xem hình hay chơi nhạc trong môi trường DOS mà không cần Windows. Quick View Pro có thể xem được rất nhiều định dạng ảnh trong môi trường DOS với chế độ màu thực (True Color) như trong môi trường Windows

12. Password & Registry Tools :

Bao gồm các công cụ xử lý mật khẩu hệ thống và Registry. Active Password Changer thường được dùng để loại bỏ password Windows khi không quên password

13. Dos :

Khi bạn cần sử dụng MS-DOS thì không cần boot từ đĩa mềm nữa, bạn có thể sử dụng Hiren’s BootCD, nó sẽ tạo ra cho bạn một ổ đĩa mềm ảo (ổ A) và một RAM Disk (dung lượng 50MB). Trước khi khởi động DOS, bạn có các tùy chọn như DOS có hỗ trợ USB, SCSI,…

Ngoài ra trên Hiren’s BootCD còn có các công cụ khác ít khi được sử dụng

Ø Thủ thuật :

– Khi sử dụng Hiren’s BootCD, yêu cầu RAM tối thiểu là 64MB (trong đó 1.44MB dùng làm ổ đĩa mềm ảo, 50MB được dùng làm ổ đĩa ảo RAM Disk)

– Đối với các dòng mainboard đời mới (chip 965 trở lên) : bạn chỉ có thể sử dụng đĩa Hiren’s BootCD phiên bản 8.8 hoặc mới hơn, khi khởi động vào DOS (hoặc chọn khởi động một ứng dụng bất kỳ nào đó như Ghost hoặc Partition Magic) thì khi một thông báo hiện ra (rất nhanh) yêu cầu bạn chọn loại driver phù hợp cho CD-ROM, bạn chọn XCDROM (di chuyển phím mũi tên xuống để chọn và Enter, không để mặc định là AUTO), sau đó chọn NO (bấm phím N) cho đến khi quá trình boot hoàn tất

– Đối với các mainboar đời quá cũ và máy ảo VMWare : khi thông báo yêu cầu bạn chọn driver cho CD-ROM thì bạn dùng phím mũi tên di chuyển xuống trong danh sách và chọn ATAPICD, và chọn NO cho đến khi quá trình boot hoàn tất

Lưu ý : nếu như chẳng may bạn chọn nhầm loại driver CDROM, thì quá trình boot không thể hoàn tất được, nó sẽ đưa ra tiếp thông báo để bạn chọn lại driver cho đúng, bạn chọn NO (bấm phím N) cho đến khi nó đưa ra thông báo đúng loại driver CDROM thì bạn chọn YES (bấm phím Y) thì quá trình boot sẽ thành công. Hoặc bạn chọn YES khi thông báo “Load Standard CDROM Driver ?” để quay lại danh sách các driver CDROM và chọn lại cho phù hợp

[/like_to_read]

Nếu như chọn AUTO hoặc quá trình boot không thể hoàn tất thì bạn sẽ gặp thông báo như sau (đừng hoảng hốt lên nghĩ rằng đĩa CD của mình bị hỏng và vứt bỏ đi nhé)

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Hướng Dân Dùng USB để BOOT với 2 phân vùng ẩn / hiện , vừa lưu dữ liệu vừa boot !

Hướng Dân Dùng USB để BOOT với 2 phân vùng ẩn / hiện , vừa lưu dữ liệu vừa boot !

Lang thang nhiều trên mang. và thực hành ko ít các phương pháp boot bằng usb, nào là dùng file .iso, hoặc Ext thẳng file iso vào usb, nhưng cũng ko tránh đc việc là bị format, bị nhiễm virus các file boot,
mình tìm đc bài này với mục đích là vì tránh bị virus xâm nhập, tránh nhìn thấy “rác” USB. Với cách làm này, tất cả dữ liệu tạo boot sẽ ẩn hoàn toàn trên USB, tức là virus sẽ không thể xâm nhập, người dùng sẽ không thể xoá nhầm, format trên Windows cũng không bị ảnh hưởng. Thủ thuật này rất dễ làm, nhưng đòi hỏi hơi kiên nhẫn một chút. Nếu bạn nào ngại, có thể không xem tiếp .hih

A. NGUYÊN LIỆU:

1. Một chiếc USB 512 MB trở lên.
2. BootIce v0.78:
BOOTICEv0.78.zip (99,9 KB)
http://www.4shared.com/file/Tr2APvlu…OTICEv078.html

3. File ISO của Hiren’s 105 (các bạn có thể sử dụng phiên bản khác tuỳ thích, miễn là 10.0 trở lên để có hỗ trợ SATA driver):
Hiren’s.BootCD.15.0_Rebuild.by.vt2009

(các bạn xả nén file .zip ra được file ta cần là Hiren’s.BootCD.10.4.iso)
4. File RMPrepUSB 2.1.600_REL.zip (2,72 MB) xả nén ra Desktop được RMPrepUSB 2.1.600_REL.exe
http://www.mediafire.com/?x22py86we4vae74

B. CÁCH LÀM:

1. Gắn USB vào máy, chạy BootIce, chọn USB, chọn Perform Format:

 

 

Chọn USB-HDD Mode (Multiple partitions)

 


[like_to_read]

Do BootIce hỗ trợ tối đa 4 phân vùng, ta đặt khoảng 600 MB (hay ít hơn) cho phân vùng BOOT, còn phân vùng 2 và 3 đặt về 0 để phân vùng 4 sẽ tự nhận không gian trống còn lại. Phân vùng BOOT nên để FAT16, phân vùng DATA tuỳ các bạn, rồi click OK:

 

BootIce thông báo sẽ phân vùng lại USB, toàn bộ dữ liệu (nếu có) sẽ bị xoá, các bạn click OK để chấp nhận:

 

 

Sau khi phân vùng xong, chương trình sẽ format các phân vùng mới theo lựa chọn trước đó:

 

Lần lượt các phân vùng số 1, số 2 sẽ được format:

 

 

 

 

Thông báo format hoàn thành, ta bắt đầu tạo khả năng boot:

 

Đầu tiên kiểm tra phân vùng USB đang truy cập, nếu dung lượng nhỏ hơn (dùng để Boot) là OK. Nếu chưa thấy, ta tiếp tục truy cập Perform Format, chọn phân vùng tạo Boot, click nút Set Accesible – nghĩa là cho phép truy cập, rồi click Cancel để trở về:

 

 

Mở file .zip của Hiren’s đã tải về, nhấp đúp file iso để mở bằng WinRAR (hoặc chương trình quản lý file ISO của các bạn), Extract toàn bộ vào thư mục gốc của phân vùng BOOT:

 

Chờ quá trình hoàn tất, vào thư mục HBCD trong USB copy 2 file menu.lst và grldr lên thư mục gốc của USB, tức là thư mục gốc sẽ như sau:

 

Vậy là đã xong bước tạo USB Boot. Bây giờ ta cần ẩn phân vùng BOOT và hiện ẩn phân vùng DATA chứa dữ liệu. Tiếp tục từ giao diện chính của chương trình, click Perform Format, chọn phân vùng cần hiện ẩn (căn cứ vào size của phân vùng, như của mình là phân vùng FAT32 7GB, phân biệt với phân vùng FAT16 600MB), rồi click nút Set Accessible, rồi chờ thông báo Success thì click tiếp nút Cancel để trở về:

 


Sau khi hiện ẩn phân vùng DATA FAT32, phân vùng này tự động được active. Nghĩa là phân vùng này cũng có thể boot được. Tuy nhiên, chúng ta ở đây chỉ quan tâm là làm cho phân vùng ẩn boot được. Chúng ta tiếp tục dùng công cụ RMPrepUSB 2.1.600_REL.zip (2,72 MB) xả nén ra Desktop được RMPrepUSB 2.1.600_REL.exe nạp MBR cho USB (không dùng BootIce để nạp MBR):

Chạy RMPrepUSB 2.1.600_REL.exe chọn đúng USB, click Install Grub4dos như hình:

 

Cick Yes để đồng ý chọn tạo MBR (Master Boot Record) cho USB:

 

Click OK để tạo MBR:

 

 

Nếu tạo MBR thành công, các bạn sẽ nhận được thông báo như hình dưới. Enter để tiếp tục:

 

 

Xác nhận Cancel ở bước cuối cùng, lý do là vì ta sẽ boot với phân vùng ẩn. Nếu có grldr ở phân vùng không ẩn, USB sẽ ưu tiên boot trước (tức là có thể boot ở cả 2 phân vùng):

Ví dụ, dưới đây mình đã format USB phân vùng không ẩn (chứa dữ liệu) về NTFS. Khi boot, MBR đã tìm grldr trên phân vùng DATA NTFS này trước, không tìm thấy mới tìm trên phân vùng ẩn FAT16:

 

[/like_to_read]

Chúc mừng các bạn !

Các bạn đã thành công rồi đấy!

Bây giờ muốn chuyển đổi giữa 2 phân vùng nói trên, các bạn chú ý bước Set Accessible, nhưng nhớ là lúc mà mở phân vùng ẩn ra, hãy thao tác trên máy sạch, đảm bảo không có virus. Nếu không, virus lây nhiễm vào phân vùng ẩn thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhé .

Chúc các bạn thành công!

cái này mình thêm nhé: nếu bạn nào muốn tích hợp Acronis và menu boot thì chỉnh sửa ở menu.lst.
UBUSB
các bạn dùng phần mềm này để test USB có thể boot đc không nhé, giúp cho bạn ko cần khởi động lại hoặc main ko hỗ trợ boot usb.[like_to_read]
http://www.mediafire.com/?da4ssw6av3vv4ma [/like_to_read]

bạn nào thắc mắc ko làm đc thì pm nick mình hướng dẫn cho nhé: hoangdiep_it
… và nhớ thank’s nếu bài viết này có ích nhé ………
PS/ hiện tại mình đang dùng 2 usb. 1 cái boot theo pp này. và 1 cái theo pp khác.
mỗi cái đêu có ưu và nhược điểm.
cách boot này chạy đc các dòng main hỗ trợ boot từ usb, nhưng ko hỗ trợ main G31 foxconn.
còn cách này thì hỗ trợ G31 foxconn. và các dòng khác. nhưng chỉ thực hiện các chương trình boot trên minixp. nó sẽ giống luôn như là 1 ổ đĩa boot. ko xóa ko thêm đc.
Link phương pháp boot thứ 2 cho usb.[like_to_read]
http://softvnn.com/forum/threads/212…i-phan-vung-an [/like_to_read]

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Xóa lệnh in máy in = 1 click hoặc dòng lệnh cmd

Xóa lệnh in máy in = 1 click hoặc dòng lệnh cmd

Đầu tiên, bạn hãy vào menu Start > Run rồi gõ lệnh CMD, nhấn Enter.
Trong dấu nhắc tại cửa sổ CMD này, bạn hãy nhập vào dòng lệnh net stop spooler, [like_to_read]nhấn Enter. Sau đó, chờ trong giây lát để Windows nhận lệnh mà tạm huỷ các máy in cũng như các lệnh in có trong bộ nhớ của hệ thống. Lúc này, bạn hãy nhập vào dòng lệnh net start spooler rồi nhấn Enter để Windows khôi phục lại các máy in có trong hệ thống của bạn. Lệnh in đã bị huỷ bỏ an toàn. Cuối cùng, bạn nhập dòng lệnh Exit để thoát khỏi cửa sổ CMD.

Download: https://www.mediafire.com/?7dfckkp5vw1l9qy

[/like_to_read]

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Nhận hết 4GB RAM trên Windows 7 32-bit

Nhận hết 4GB RAM trên Windows 7 32-bit

Với cách làm sau đây, bạn có thể hoàn toàn sử dụng được 4GB RAM trên hệ điều hành Vista/7, và hoàn toàn có thể cán mốc 8GB RAM với các hệ điều hành Server. Tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành sử dụng (Desktop hay Server, Starter hay Professional/Ultimate), mà Windows có thể nhận được dung lượng RAM tối đa được cài đặt ở các mức độ khác nhau, cụ thể:

Một điều lưu ý, cách này chỉ thực hiện được với các CPU hỗ trợ 64-bit (bạn xem bằng cách nhấn phải My Computer > Properties, tìm đến dòng Computer và nhìn bên dưới để thấy có tính năng Physical Address Entension hay không, nếu có là CPU của bạn hỗ trợ địa chỉ 64-bit, và hoàn toàn có thể “tăng” RAM lên 4GB trên hệ điều hành 32-bit). Với Windows 7 32-bit, nhiều bạn có thể nhầm tưởng giữa việc hệ điều hành nhận dạng dung lượng RAM gắn trên máy tính, với việc dung lượng RAM mà hệ điều hành có thể sử dụng (không gian địa chỉ bộ nhớ). Cụ thể bạn gắn trên máy tính 4GB RAM hay hơn nữa, thì trên Windows 7 32-bit vẫn nhận dạng được dung lượng RAM mà bạn gắn vào, tuy nhiên đó không phải là dung lượng bộ nhớ RAM mà hệ điều hành có thể sử dụng. Bạn phải bật Task Manager lên và xem tại mục Physical Memory > Total để biết chính xác dung lượng RAM mà Windows có thể khai thác.

Cài đặt chức năng mở rộng địa chỉ vùng nhớ trên Windows 7:
[like_to_read]
Đầu tiên, bạn nhấn nút Start và gõ lệnh CMD > Enter tại khung tìm kiếm Search. Trong hộp thoại Command Prompt xuất hiện, bạn gõ lệnh BCDEdit /v. Lúc này, bạn sẽ thấy đầy đủ các thông tin về Boot Loader của Windows 7, tìm đến dòng Windows Boot Loader > indentifier, nhấn phải chuột và chọn lệnh Mark. Sau đó tiến hành tô đen các tham số ở dòng nàychọn Copy (dãy số ở dòng này có dạng {xxx-xx-xxx-xxx-xx}).

Tiếp đến, bạn gõ thêm dòng lệnh sau BCDEdit /set {xxx-xx-xxx-xxx-xx} PAE ForceEnable, với {xxx-xx-xxx-xxx-xx} là dãy thông số có được từ lệnh BCDEdit /v ở trên. Để việc sao chép được chính xác, bạn có thể nhấn phải vào khung nhập liệu và chọn lệnh Paste. Khi có dòng thông báo xuất hiện The operation completed successfully nghĩa là đã thành công, bạn cho máy khởi động lạibật Task Manager để kiểm tra.

Lưu ý: Bạn cũng có thể áp dụng cho Windows XP 32-bit (CPU hỗ trợ 64-bit) bằng cách, từ menu Start, bạn chọn Run và gõ dòng lệnh sau C:\boot.ininhấn Enter. Tại dòng multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Micro soft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect, bạn chèn sau tham số /fastdetect dòng chữ /PAE.[/like_to_read]

Theo Quantrimang
Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất

Phần 1: Hướng dẫn cài Windows XP trong môi trường Win PE 
Bước 1: Format phân vùng ổ đĩa sẽ cài windows.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.
Bỏ chọn Quick format để quá trình check bad sector phân vùng ổ cứng được phép tiếp tục. Khuyến cáo là nên bỏ chọn Quick format.

————————————————————————————————- 

Bước 2: Mount file iso bộ cài windows ra ổ đĩa ảo bằng Imdisk để tiến hành bước cài đặt tiếp theo.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

* Chạy WinNTSetup:

– Chọn ổ đĩa vừa mount file ISO của Windows XP.

– Chọn ổ đĩa sẽ cài Windows XP

– Tinh chỉnh thêm ở mục Tweaks (Nếu cần)

– Cuối cùng nhấn Setup để cài đặt.[like_to_read]

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Bước 4: Thiết lập và tinh chỉnh nâng cao – Tweaks.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

NT5x Tweaks

1. Tạo mới tên người dùng

2. Mật khẩu người dùng

3. Tắt chế độ sau 40 ngày mật khẩu hết hạn

4. Chọn nhóm người dùng, quản trị…

5. Tự động và bỏ qua OOBE

6. Xem thư mục trong Explorer chế độ chi tiết (details)

7. Hiện file/folder bị ẩn thuộc hệ thống

8. Hiện bảng bảo vệ

9. Hiện thanh Quick launch (truy cập nhanh, gần nút Start)

10. Hiện định dạng file mở rộng

11. Hiện thanh trạng thái thám hiểm

12. Thêm menu CMD ở menu chuột phải

13. Thêm nút Hibemate vào hộp thoại tắt máy (Shutdown)

14. Gỡ bỏ chữ “Shortcut” khi tạo shortcut mới

15. Gỡ bỏ icon mũi tên shortcut

16. Gỡ bỏ trình giới thiệu của MS (Tour Popup)

17. Loại bỏ tìm kiếm web khi mở hộp thoại

18. Gỡ bỏ thông báo khuyên nhủ (Balloon tips)

19. Tắt cảnh báo an toàn đối với các file tải về

20. Tắt tính năng tự restart sau khi update các bản vá từ Microsoft

21. Vô hiệu hóa tính năng bảo vệ tập tin hệ thống (Windows file protection)

22. Tắt tính năng tạo RAM ảo (pagefile)

23. Tắt tính năng khôi phục hệ thống (System restore)

24. Tắt tính năng ngủ đông

 

Lưu ý: Nếu như ở 3 dòng MBR, NTLDR PBR và BOOTFLAG đều có màu xanh hết thì sẽ cài đặt hoàn toàn bình thường. Còn nếu có màu đỏ thì dùng BOOTICE để nạp lại PBR (Partition Boot Record) đi nhé. Đối với Windows XP thì sẽ là NT5x còn các phiên bản Windows 7/8/8.1 thì chọn NT6x

Fix PBR (Partition Boot Record) 

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Cuối cùng nhấn Setup để tiến hành cài đặt. Sẽ có một hộp thoại thông báo hiện ra. Khuyến cáo nên chọn dòng BootIce Bạn cũng có thể chọn bootsect (mặc định của Windows Setup) để hỗ trợ quá trình cài đặt:

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Sau đó nhấn vào OK để bắt đầu quá trình cài đặt. Quá trình kết thúc, Bạn hãy khởi động lại máy tính để bắt đầu quá trình cài đặt tiếp theo…

Lưu ý: Nếu Bạn sử dụng CD Boot hoặc USB Boot… thì hãy tháo thiết bị đó ra để bước cài đặt diễn ra bình thường

—————————————————————————————–
Phần 2: Hướng dẫn cài windows 7, windows 8, windows 8.1

 

Bước 1: Format phân vùng ổ đĩa sẽ cài windows.

Bỏ chọn Quick format để quá trình check bad sector phân vùng ổ cứng được phép tiếp tục. Khuyến cáo là nên bỏ chọn Quick format.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

—————————————————————————–
Bước 2: Mount file iso bộ cài windows ra ổ đĩa ảo bằng Imdisk để tiến hành bước cài đặt tiếp theo.
Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

—————————————————————————————-

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Nếu là Windows 7, 8, 8.1 full thì bạn có thể chạy file Setup.exe để cài đặt trực tiếp. Cách cài win trực tiếp này khá nhanh và đơn giản nhưng cài xong nên xóa thư mục Windows.old đi để giảm dung lượng phân vùng khởi động.
——————————————————————————————————

Bước 3: Khởi chạy WinNTSetup để cài đặt.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Đầu tiên bạn chọn Search để tìm tới file install.wim trong thư mục Sources ở ổ ảo vừa mount để tiến hành cài mới windows.

Bước 4: Thiết lập và tinh chỉnh nâng cao – Tweaks.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

NT6x Tweaks:
1. Xóa bỏ chế độ lựa chọn file và thư mục
2. Thêm menu CMD và icon ở menu chuột phải
3. Hiện file/folder bị ẩn thuộc hệ thống
4. Hiện định dạng file mở rộng
5. Hiện toàn bộ icon trên khay hệ thống
6. Dùng taskbar icon cỡ nhỏ
7. Start button kiểu cổ điển xp
8. Hiện thanh Quick launch (truy cập nhanh, gần nút Start)
9. Hiện icon Computer (trên desktop)
10. Dùng icon cỡ nhỏ (các icon trên desktop)
11. Gỡ bỏ chữ “Shortcut” khi tạo shortcut mới
12. Gỡ bỏ icon mũi tên shortcut
13. Tắt cảnh báo an toàn đối với các file tải về
14. Tắt hiệu ứng trong suốt (Aero)
15. Tắt tính năng tự restart sau khi update các bản vá từ Microsoft
16. Tắt màn hình khởi động lúc đăng nhập lần đầu trên Windows 8
17. Tắt màn hình LockScreen trên Windows 8
18. Chế độ khởi động thẳng vào màn hình Desktop trên Windows 8
19. Tắt tính năng khôi phục hệ thống (System restore)
20. Tắt UAC(User Account Control)
21. Tắt tính năng ngủ đông
20. Tắt tính năng tự động restart khi hệ thống gặp lỗi
21. Tắt USB ở chế độ an toàn
22. Tắt tính năng tạo RAM ảo (pagefile)
Lưu ý:Nếu như ở 3 dòng MBR, NTLDR PBR và BOOTFLAG đều có màu xanh hết thì sẽ cài đặt hoàn toàn bình thường. Còn nếu có màu đỏ thì dùng BOOTICE để nạp lại PBR (Partition Boot Record) đi nhé. Đối với Windows XP thì sẽ là NT5x còn các phiên bản Windows 7/8/8.1 thì chọn NT6x

Fix PBR (Partition Boot Record)

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

 

Cuối cùng nhấn Setup để tiến hành cài đặt. Sẽ có một hộp thoại thông báo hiện ra, hỏi Bạn muốn chọn chế độ khởi tạo bằng BOOTICE hay BOOTSECT của Windows. Khuyến cáo nên chọn dòng BootIce Bạn cũng có thể chọn bootsect (mặc định của Windows Setup) để hỗ trợ quá trình cài đặt, theo ý kiến của riêng Mình thì vẫn hay chọn bootice. Phần lựa chọn là tùy thuộc ở Bạn nha.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Cuối cùng nhấn vào OK để bắt đầu quá trình khởi tạo môi trường cài đặt. Sau khi quá trình khởi tạo môi trường cài đặt kết thúc, Bạn hãy khởi động lại máy tính để bắt đầu quá trình cài đặt tiếp theo…

 

Lưu ý: Nếu Bạn sử dụng CD Boot hoặc USB Boot… thì hãy tháo thiết bị đó ra để bước cài đặt diễn ra bình thường.
————————————————————————————-
Phần 3: Hướng dẫn cài Windows 7/8/8.1 bằng Fast Install v1  

Bước 1: Format phân vùng ổ đĩa sẽ cài windows.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

Bỏ chọn Quick format để quá trình check bad sector phân vùng ổ cứng được phép tiếp tục. Khuyến cáo là nên bỏ chọn Quick format.

————————————————————————–

 

Bước 2: Mount file iso bộ cài windows ra ổ đĩa ảo bằng Imdisk để tiến hành bước cài đặt tiếp theo.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

 

Chạy NT6x Fast Install:
– Chọn ổ đĩa vừa mount file ISO của bộ cài Windows.
– Chọn ổ đĩa sẽ cài mới Windows
– Cuối cùng nhấn Install Now để tiến hành quá trình cài đặt mới Windows.

Hướng dẫn cài Win bằng WinNTSetup, Fast Install đầy đủ nhất - Softx86.

 

Sau khi quá trình khởi tạo môi trường kết thúc, Bạn hãy khởi động lại máy tính để bắt đầu quá trình cài đặt tiếp theo…

Lưu ý: Nếu Bạn sử dụng CD Boot hoặc USB Boot… thì hãy tháo thiết bị đó ra để bước cài đặt diễn ra bình thường.

[/like_to_read]

Bổ sung:

WinNTSetup v3.05 Final 

NT6x Fast Install v1 (Install Win Xp/7/8)

Nguồn : LHHD

Read More
SETUP - GHOST - BOOT WINDOWS, Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1 CD Boot Rescue 2014 !

Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1 CD Boot Rescue 2014 !

Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1 CD Boot Rescue 2014 !

Vài lời giới thiệu

Sự xuất hiện tất yếu của Windows 8 đã mang lại nhiều thay đổi trong giới công nghệ, phần cứng nâng cấp, phần mềm phải chạy đua, tính tương thích, lỗi phát sinh và những rào cản giữa cái cũ và cái mới giữa thay đổi và hoài niệm giờ đây đã có khoảng cách nhất định đối với một người dùng máy tính cơ bản, cái được cái mất của làn gió mới đó hãy để những PCWord, echip Vn… tổng hợp và đánh giá đi, còn với chúng ta, những người sử dụng và yêu công nghệ ở Việt Nam, đâu đây xung quanh chúng ta vẫn còn những chiếc máy tính “Nồi đồng cối đá” thường trực trong sinh hoạt công nghệ ở nhiều nơi, đâu dễ gì vứt bỏ, chắc hẳn những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” chiếc máy tính lăn đùng ra chết dở mà không có gì trong tay để hà hơi cấp cứu thì cũng khó nghĩ. Lúc đó Bạn sẽ nghĩ ngay đến Hiren’s boot, nhưng có lẽ từ lúc Hiren’s. bị sờ gáy đến nay suy nghĩ đó trong mọi Người cũng thưa dần đi theo thời gian, lý do không nói chắc ai ai cũng hiểu. Và lúc đó có thể Bạn sẽ nghĩ ngay đến DLC Boot của ông giáo trẻ tranduylinh với sản phẩm khá chất lượng mang đặc trưng chung là đơn giản theo lối mặc định và nhiều phần mềm, tiện ích cần thiết…

………Tuy nhiên gu thẩm mỹ, nhu cầu, sự bổ khuyết cho cái thiếu đã có một số Bạn tìm đến sản phẩm của LinhHonHuynhDe với tiêu chí: luôn mới, cập nhật đầy đủ, Mini win được chăm chút kỹ lưỡng, giao diện bắt mắt mà vẫn nhẹ nhàng và chạy ổn định… Chia sẻ cũng là niềm vui và đôi khi nó là cay đắng của nỗi buồn,……….. bản thân Mình cũng chỉ là một đường line vô danh trên Internet nhưng chia sẻ là không giới hạn, Bạn và Tôi cùng chia sẻ…. Vậy là Bạn đã đọc đến đây, đường line của Bạn đã kết nối rồi đấy… Chào mừng Bạn đến với sản phẩm mới của LinhHonHuynhDe Mong rằng với sản phẩm này, Bạn sẽ tìm được những thông tin cần và đủ

Xin chân thành cảm ơn tác giả Hiren’s Người đã tạo ra công cụ cứu hộ huyền thoại Hiren’s Boot CD………..

——–0o0——–

Menu Boot Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1 Final

Menu Boot Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1 (Grub4dos).

Menu Boot Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1 (Tiếng Việt).

Menu Dos 15.2 Compact.

Menu Dos 15.2 Compact.

Menu Dos 15.2 Compact.

Mini Windows Xp Full Soft ….

Mini Windows 7 Full Soft.

Partition Winzad 7.8, Partiton Guru 4.3 Pro, Partition Assistant 5.2 , HDtune, Victoria, Convert NTFS….

Office 2012 Full + Foxit Reader 1.3.

Emsisoft AntiVirus [07/08/2013] (update CSDL Online)

Acronis 2013 Full, Ghost 12, Onkey Ghost…

Music – Video – Picture

Support USB 3G.

Opera Edition 12.16 + Flash 11

——–0o0——–
What improvements and changes in Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1

Update New…
* Hỗ trợ tiện ích tạo USB, HDD Boot ( Xả nén, ISO)
* Hỗ trợ USB, HDD Box 3.0, USB 3G, Internet LAN – WLAN
* Fix triệt để lỗi thiếu icon desktop trên mini win,Khởi động, tắt máy nhanh chóng, tinh chỉnh thêm mini win, thay đổi icon…
* Cập nhật Dos programs: MBR (Master Boot Record) Tools, BIOS/CMOS Tools, File Managers, System Info, Recovery Tools, Fdisk full (5 tools)…
* Fix App, fix mini win, fix error Restart. shutdown(DOS)
* Thay đổi và nâng cấp Dos Programs, nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tiện ích, fix lỗi Dos Programs khi chạy với chế độ xả nén…
* Các công cụ cứu hộ được cập nhật phiên bản mới nhất, bổ sung thêm nhiều phần mềm hữu ích…
* Tự động sắp xếp icon Desktop, Thiết lập lại Office, Sắp xếp lại menu cho phù hợp, Rút gọn dung lượng Mini win XP /7, Tăng tính tương thích đối với một số laptop khó tính, Thay đổi icon nhằm tạo nên sự hài hòa…

——–0o0——–

Changes and upgrade to Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1
(Vui lòng tham khảo trong file đính kèm )

——–0o0——–

The utility in DOS

– Backup Tools:
* Norton Ghost 11.5.1
* TeraByte Image 2.82
* Acronis True Image Enterprise Server v8.1
* True Image Home 2013 Build 16.0.6514 (Remove)

– Password Tools:
* Active Password Changer 5.0.011 [Remove Password]
* Win Password Changer Offline
* KonBoot 2.1 [Login without your password]

– Hard Disk Tools:
* HDD Regenerator 2011 Full
* HDAT2 4.93 Full
* Active@ KillDisk v 4.1
* Victoria 3.52
* Ontrack Disk Manager 10.46
* Partition Table Doctor 3.5
* Norton Disk Doctor 2002
* Norton Disk Editor 2002
* MHDD 4.6 [Test Hard Drive]

– Partition Tools:
* Partition Wizard Technician Edition 7.8
* Acronis Disk Director 10.0.2160
* Partition Magic Pro 8.05
* Paragon Hard Disk Manager 12 (10.1.19.1640)
* Patition Guru 4.3.0.1 Professional
* Active@ Partition Recovery v 3.0
* Ranish Partition Manager 2.44
* FDISK 1.3.1 (New)
* Super Fdisk 1.0
* Smart FDISK 2.05
* SPecial FDisk 2000.03v
* eXtended FDisk 0.9.3

– Testing Tools:
* MemTest 86+ 5.0 RC1
* HWiNFO – Hardware info Tool 5.5.2
* SeaTools 2.32 [Test Full]
* System Speed Test 4.78 (CPU Test)
* CPU-Video-Disk Performance Test 5.7
* Test Hard Disk Drive 1.0
* Samsung Quick Tool 1.9

– MBR (Master Boot Record)
* MBR Work 1.08
* MBR Tool 2.2.100
* DISKMAN 4.2 (For mbr,bootrecord,cmos…)
* BootFix Utility (bootfix)
* MBR SAVE / RESTORE (bootsave,bootrest)
* Boot Partition 2.60
* MBRWizard 2.0b

– BIOS/CMOS Tools:
* CMOS Save / Restore Tool * BIOS Cracker 5.0
* BIOS Utility 1.35.0 (bios)
* !BIOS 3.20 (ibios)
* DISKMAN 4.2
* UniFlash 1.40
* Kill CMOS (WipeCMOS)
* Award DMI Utility 2.43

– File Managers
* Volkov Commander 4.99
* Dos Command Center 5.1
* Dos Navigator 6.4.0
* Mini Windows Xp
* Parted Magic (Linux based) (menu)

– Recovery Tools:
* TestDisk 6.14b
* PhotoRec 6.14b
* Partition Recovery 3.0

– Game in Dos:
* Mario Super for Dos

– Other Tools:
* MemTest 86+ 5.0 RC1
* NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems)
* NTFS4Dos 1.9
* Plop Boot Manager 5.0

– Update:
* uTorrent 3.3
* Patition Guru 4.3.0.1 Pro EN-VN
* DriverEasy Professional 4.5.0.29319
* Bkav Detect Shortcut File Virus
* NTFS to FAT32 Wizard 2.3.1 Pro

——–0o0——–

The utility of the Mini Win Xp – Mini Win 7:

– AntiVirus/Spyware :
* Emsisoft AntiVirus [07/08/2013]
* Show Hide Folder (Virus hide folder)
* BKAV Anti Macro Virus
* AutorunFix MFC Application
* Kaspersky TDSSKiller 2.8.18
* Remove Fake Antivirus 1.91
* Win32/Sality Remover 1.2.0.616
* Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1

– Support For Windows:
* NT6 Fast Install v1.1
* WinNTSetup 2.3.6.3
* XP Quick Fix Plus
* NTBOOT AutoFix 2.5.1
* Fix Boot Logon 2.0 Final
* Fix NTLDR is Missing
* BootICE 1.1 Final Việt hóa – English – French
* EasyBCD Edition 2.2.0.182
* Grub4Dos Setup
* FastStone Capture 7.6
* FbinstTool 1.606

– Disk Partition Tools:
* Partition Wizard Technician Edition 7.8
* Disk Genius Professional 4.3.0
* Partition Assistant Professional Edition 5.2
* NTFS to FAT32 Wizard 2.3.1 Pro
* HD Tune Professional 5.50
* HDD Low Level Format Tool 4.30
* MapDrive 1.0

– Tools For Mini Windows:
* CCleaner Business Edition 4.04
* System Cleaner For Windows 7-XP
* Enable TeraCopy Pro 2.27
* Disable TeraCopy Pro 2.27
* Set PageFile
* ImDisk Virtual Disk Driver 1.75
* FastStone Capture 7.6
* UltraISO Premium 9.5.3

– Internet Software Full :
* Opera Internet Edition 12.16 Final
* Internet Download Manager 6.17
* TeamViewer 8
* TeamViewer 6.0.10642
* uTorrent 3.3 Final

– Office Software:
* Foxit Reader 1.3
* Office 2012 Buil 679 Full
* Unikey 4.0 Final
* Microsoft Paint 5.1
* Notepad 6.4.2
* Font Install – Backup

– Test Check Hardware:
* HWiNFO32 v4.20-1960
* CPU-Z 1.65
* GPU-Z 0.7.2
* Devlib GetDiskSerial DLL 5.00
* Hard Disk Serial Number Changer
* Victoria 4.46B
* Video Memory Stress Test 1.7.116
* Devlib GetDiskSerial DLL 5.00
* Is My LCD OK 2.21
* BatteryMon 2.1.1004
* Hard Disk Serial Number Changer

– Recovery Disk – My File:
* Active File Recovery 11.0.5
* Active Partition Recovery 9.0
* GetData Recover My Files Pro 5.1.0.1824
* EASEUS Data Recovery Wizard Pro 6.1
* MiniTool Power Data Recovery 6.6
* iCare Data Recovery Enterprise 5.1
* CardRecovery 6.10.1012
* Partition Find and Mount Pro 2.31
* Ontrack Easy Recovery 10.0.2.3

– Acronis 2013 Full :
* True Image Home 2013 Build 16.0.6514
* Acronis Disk Director 11 update 2
* OS Remove Acronis Driver

– Backup or Restore Windows:
* Norton Ghost 12.0.0.4112
* Drive Snapshot 1.42
* Active@ Disk Image 5.5.2
* Active@ Diexplorer 5.5.2
* Ghost Explorer 12.0.0.4112

– Other Tools :
* 7-Zip 9.20
* File Splitter Joiner
* Delete Doctor 2.3
* Unlocker 1.92

– USB Tools:
* USB Disk Storage Format
* USB Hidden Folder Fix 1.1
* Rufus 1.3.3.250
* Flash Memory Toolkit 2.0
* SD Formatter 3.1

– System Tools For Windows :
* Total Uninstall 6.3.1 Full
* Defrag Piriform 2.15.741
* CCleaner Business Edition 4
* DNS Jumper 1.0.5 [DNS]
* Edit Hosts File
* PC Hunter (XueTr) 1.21

– Password The Tools :
* Anti Deep Freeze 0.1
* Anti Deep Freeze 0.4
* CMOS De-Animator 2.1
* Active Password Changer Pro 5.0.011
* WebBrowser Password Viewer
* PDF Password Remover 3.12

– Driver Software
* Driver Genius Professional v12
* 3DP Chip 13.06
* Double Driver 4.1.0

– For Mini Xp – Windows 7
* PotPlayer 1.5 +skin
* IrfanView 4.33
* Unlocker 1.92

——–0o0——–

Code Boot USB – HDD

Code Boot Direct (Fast)
title * Ultimate DLCD 2014 v1.1
find –set-root –ignore-floppies /DLCD/Ultimate.2014.v1.iso
map /DLCD/Ultimate.2014.v1.iso (0xff)
map –hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

Code Boot RAM (Low)
title * Ultimate DLCD 2014 v1.1
find –set-root –ignore-floppies /DLCD/Ultimate.2014.v1.iso
map –mem /DLCD/Ultimate.2014.v1.iso (0xff)
map –hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

——–0o0——–

Ultimate DLCD Boot 2014 v1.1 information:
Author: Đại Lợi – LinhHonHuynhDe
File name: Ultimate.2014.v1.iso
Size: 699 MB (733,685,760 bytes)
MD5: A7804B3FC39837067A5D433746E3667A
SHA1:41627F1700DB6192275CCABFC6DDCCDDF4079676
__________________________________________________ _______________________________

Lưu ý:
– Nếu như Bạn dùng code Fast Boot không được là do USB (Boot trên USB) hoặc trên ổ cứng đã bị phân mảnh. Bạn Down Defrag Piriform và chống phân mảnh là có thể Boot được bình thường

Link download Defrag Piriform 2.14.705 portable: Mediafire.com
– Bản 1.1 này đã loại bỏ lệnh load file ISO hàng loạt, vì thế để tránh lỗi phát sinh các Bạn hãy để nguyên File ISO trong thư mục DLCD như công cụ tạo boot đã làm, không di chuyển ra chỗ khác.

__________________________________________________

Thanks to: tranduylinh,….
Thanks to Testter, Support: nhtuan2007, eulexcin, ngockhanh_2907,….

——-0o0——–

Hướng dẫn Tạo USB – Memory – Hdd Box, tích hợp lên windows…
Nhấn vào thay đổi chất lượng xem 720 HD với chất lượng cao hơn

Link xem video hướng dẫn chế độ 720 HD: Xem ở đây

Hướng dẫn tạo USB – HDD Box – Memory Boot bằng công cụ tạo Boot AIO
1. Gắn USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ điện thoại… vào máy tính, Kích hoạt file Creat Boot SysLinux-Grub4dos.exe

Chức năng Menu Tạo Boot được hỗ trợ:
[ 1 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ SysLinux [Xả nén…]
[ 2 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ Grub4dos [Nguyên ISO..]
[ 3 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ Grub4dos [Xả nén…]
[ 4 ] Tạo Boot USB – HDD Box chạy main Foxconn.[Nguyên ISO..]
[ 5 ] Tạo Boot USB – HDD Box chạy main Foxconn.[Xả nén…]
[ 6 ] Tạo Boot trên ổ cứng chế độ Grub4dos… [Nguyên ISO..]
[ 7 ] Tạo Boot trên ổ cứng chế độ Grub4dos… [Xả nén…]
[ 8 ] Xóa Menu Boot trên ổ cứng trên Win XP /7 /8 – USB Boot…
[ 9 ] Thoát chương trình…

Các Bạn lựa chọn Menu theo sắp xếp cụ thể nêu trên

Nhập ký tự mà Bạn thấy ở dòng Tên Usb.

Nhấn phím Y để chấp nhận Fomat.

Quá trình copy file vào USB – HDD Box đang được thực hiện, tốc độ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào máy của Bạn…
Mọi công đoạn để tạo USB đã hoàn tất. Một bảng thông báo “Successful ! Click OK to Exit…” hiện ra Bạn hãy nhấn OK để kết thúc.
——————————-

 

Link download:

[like_to_read]

Host share: File number: Link download: Uploader:
up.4share.vn 1 File 1Link Download LinhHonHuynhDe
Torrent 1 File Torrent Max Speed LinhHonHuynhDe
Fshare.vn 1 File 1Link Download Hung Phan
Upfile.vn 1 File 1Link Download LinhHonHuynhDe
Fshare.vn 1 File 1Link Download mylove222
Fshare.vn 1 File 1Link Download vvan95
Fshare.vn 1 File 1Link Download andyleca
Uploaded.net 1 File 1Link Download bent0811
Putlocker.com 1 File 1Link Download bent0811
Mega.co.nz 1 File 1Link Download minhtri01

[/like_to_read]

Update:
Chức năng Menu Tạo Boot được hỗ trợ:

[ 1 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ SysLinux [Xả nén…]
[ 2 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ Grub4dos [Nguyên ISO..]
[ 3 ] Tạo Boot USB – HDD Box chế độ Grub4dos [Xả nén…]
[ 4 ] Tạo Boot USB – HDD Box chạy main Foxconn.[Nguyên ISO..]
[ 5 ] Tạo Boot USB – HDD Box chạy main Foxconn.[Xả nén…]
[ 6 ] Tạo Boot trên ổ cứng chế độ Grub4dos… [Nguyên ISO..]
[ 7 ] Tạo Boot trên ổ cứng chế độ Grub4dos… [Xả nén…]
[ 8 ] Xóa Menu Boot trên ổ cứng trên Win XP /7 /8 – USB Boot…
[ 9 ] Thoát chương trình…

Ưu và nhược điểm của từng Menu chức năng:

– Menu 1: Là kiểu boot chế độ SysLinux:
+ Ưu điểm : Boot load nhanh, Các Bạn có thể thêm hay cập nhật phần mềm tiện ích nhanh chóng và dễ dàng

+ Nhược điểm : Chỉ chạy trên ổ cứng, USB định dạng FAT32, vì toàn bộ cơ sở dữ liệu đều lộ thiên nên là con mồi lý tưởng của các thể loại virus và phần mềm gián điệp, autorun tha hồ đánh chén nếu như không có kỹ năng phòng chống và sử dụng tốt thì không nên dùng kiểu boot này.

– Menu 2: Là kiểu boot chế độ Grub4dos (Boot nguyên file ISO):
+ Ưu điểm: Hỗ trợ cả FAT32 lẫn NTFS, Boot load thông qua các file không hề dính líu gì tới file exe (như grldr, menu.lst, file ISO) nên được xem là khá an toàn, nếu không có kỹ năng sử dụng thì vẫn cứ dính VR như thường, không có gì hoàn hảo 100%.

+ Nhược điểm: Load boot có phần chậm hơn so với Syslinux, bổ sung ứng dụng đơn giản đối với người biết chút ít về CD Boot, dễ bị phân mảnh file ISO dẫn tới việc không dùng được code fast boot đi kèm, code low boot thì load nguyên file ISO nên nếu trên máy yếu thì rất chi là ức chế (lúc đó hãy bình tĩnh đừng có đập màn hình nhé )

– Menu 3: Là kiểu boot chế độ Grub4dos (Boot xả nén):
+ Ưu điểm: Boot load nhanh, Hỗ trợ cả FAT32 lẫn NTFS, Các Bạn có thể thêm hay cập nhật phần mềm tiện ích nhanh chóng và dễ dàng

+ Nhược điểm: vì toàn bộ cơ sở dữ liệu đều lộ thiên nên là con mồi lý tưởng của các thể loại virus và phần mềm gián điệp, autorun tha hồ đánh chén nếu như không có kỹ năng phòng chống và sử dụng tốt thì không nên dùng kiểu boot này.

– Menu 4: Là kiểu boot chế độ Grub4dos chuẩn NTFS (Nguyên ISO) – tương thích tốt đối với main Foxconn, gigabyte…
+ Ưu điểm: Boot USB trên Main Foxconn, gigabyte… không bị treo máy, vì định dạng fomat lúc tạo Boot là NTFS nên các Bạn có thể tận dụng tối đa những gì mang lại từ NTFS (lưu file và copy file dung lượng lớn), Boot load thông qua các file không hề dính líu gì tới file exe (như grldr, menu.lst, file ISO) nên được xem là khá an toàn, nếu không có kỹ năng sử dụng thì vẫn cứ dính VR như thường, không có gì hoàn hảo 100%.

+ Nhược điểm: Load boot có phần chậm hơn so với Syslinux, bổ sung ứng dụng đơn giản đối với người biết chút ít về CD Boot, dễ bị phân mảnh file ISO dẫn tới việc không dùng được code fast boot đi kèm, code low boot thì load nguyên file ISO nên nếu trên máy yếu thì rất chi là ức chế (lúc đó hãy bình tĩnh đừng có đập màn hình nhé )

– Menu 5: Là kiểu boot chế độ Grub4dos chuẩn NTFS (Boot xả nén) – tương thích tốt đối với main Foxconn, gigabyte…
+ Ưu điểm: Boot load nhanh, Boot USB trên Main Foxconn, gigabyte… không bị treo máy, vì định dạng fomat lúc tạo Boot là NTFS nên các Bạn có thể tận dụng tối đa những gì mang lại từ NTFS (lưu file và copy file dung lượng lớn), Các Bạn có thể thêm hay cập nhật phần mềm tiện ích nhanh chóng và dễ dàng

+ Nhược điểm: vì toàn bộ cơ sở dữ liệu đều lộ thiên nên là con mồi lý tưởng của các thể loại virus và phần mềm gián điệp, autorun tha hồ đánh chén nếu như không có kỹ năng phòng chống và sử dụng tốt thì không nên dùng kiểu boot này.

– Menu 6: Menu có chức năng tích hợp lên hệ điều hành chế độ Boot Grub4dos (Boot load nguyên file ISO) hỗ trợ XP/7/8
+ Ưu điểm: Hỗ trợ cả FAT32 lẫn NTFS, Boot load thông qua các file không hề dính líu gì tới file exe (như grldr, menu.lst, file ISO) nên được xem là khá an toàn, nếu không có kỹ năng sử dụng thì vẫn cứ dính VR như thường, không có gì hoàn hảo 100%.

+ Nhược điểm: Load boot có phần chậm hơn so với Syslinux, dễ bị phân mảnh file ISO dẫn tới việc không dùng được code fast boot đi kèm, code low boot thì load nguyên file ISO nên nếu trên máy yếu thì rất chi là ức chế.

– Menu 7: Menu có chức năng tích hợp lên hệ điều hành chế độ Boot Grub4dos (Boot load chế độ xả nén) hỗ trợ XP/7/8
+ Ưu điểm: Boot load nhanh, Hỗ trợ cả FAT32 lẫn NTFS, Các Bạn có thể thêm hay cập nhật phần mềm tiện ích nhanh chóng và dễ dàng

+ Nhược điểm: vì toàn bộ cơ sở dữ liệu đều lộ thiên nên là con mồi lý tưởng của các thể loại virus và phần mềm gián điệp, autorun tha hồ đánh chén nếu như không có kỹ năng phòng chống và sử dụng tốt thì không nên dùng kiểu boot này.

– Menu 8: Dành cho việc gỡ bỏ menu boot trên hệ điều hành và USB Boot.
+ 1 Gỡ bỏ USB Boot
+ 2 Gỡ bỏ menu boot đã tích hợp lên hệ điều hành chế độ ISO
+ 3 Gỡ bỏ menu boot đã tích hợp lên hệ điều hành chế độ xả nén

– Menu 9: chỉ có mỗi chức năng thoát và….

Nguồn : LHHD

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Backup WordPress with BackWPup Tutorial

Backup WordPress with BackWPup Tutorial

We all know that we need to backup our website, but the question is always how. This tutorial covers using an excellent and free backup tool, BackWPup. BackWPup also has a paid version if you need additional features (but most people will do just fine with the free version).

backwpup_header

Why Backup?

A number of hosting services provide backups to your website, so why should you go to the extra effort to make your own backups? Well, here are a few reasons.

 1. While hosting services do backup items, it can be 24-48 hours between backups, and you have no control over when they do it. So if you want a backup before you make a major change to your site, you have to leave your site static for two days first. 
 2. If there is a problem, most services will only do one free backup restore per period (and their length of period can range from 3 months to a year). There is also a delay between contacting tech support and the restore actually happening (that could also possibly take two days).
 3. With their backups, all of your data is still on THEIR servers. You don’t have any direct access. With your own backups, you have direct access anytime you want to your data.
 4. If you are planning some big site changes, you want to test those at a test location, which means you need a full backup copy of your website.
 5. If you change hosting services, you need a full copy of your website to setup at the new host before your domain gets pointed to the new hosting service.

Installing BackWPup

To get started, head over to your WordPress site and select Plugins from the left side menu. At the top of the page click on “Add new”.

1_add_new

In the Search box enter “BackWPup” and click on “Search Plugins”.

2_search

Then click on “Install Now” and when asked if you are sure you want to install the plugin, say yes.

3_search_results

Once BackWPup has installed, click on Activate Plugin.

4_installing_plugin

You will then be taken to your list of plugins which will give you two messages. The second lets you know that the plugin has been activated. The first suggests that you check your BackWPup settings. Click on the “this page” link.

5_plugin_installed

Once on the BackWPup Welcome page, scroll all the way to the bottom and click on “Backup Now!”.

6_backwpup_welcome

BackWPup Dashboard

Now that BackWPup is installed, it’s time to get acquainted with the dashboard. The dashboard has four areas.

 • First Steps – This is a quick checklist of 4 steps. Check the installation will take you the settings information panel. Create a Job will allow you to create a new Job. Backups are done by creating and then running Jobs. Run the created Job will allow you to run Jobs. Check the Job log shows you a log of Jobs that have been run and their status, including any errors or warnings.
 • One click backup – This allows you to create a quick database backup. Note that this is not a complete backup, it is only your MySQL database.
 • Next scheduled jobs – Shows you jobs that are scheduled to be run.
 • Last logs – A brief summary of recently run jobs.

On the left menu in WordPress the BackWPup has expanded to show several options.

 • Dashboard – Provides quick information on the state of your backups.
 • Jobs – Lists the Jobs that you have created and their next scheduled run.
 • Add New Job – Allows you to create a new job.
 • Logs – Displays a history of jobs run and the results of those runs.
 • Backups – A listing of backups if you backup to your own domain, otherwise empty.
 • Settings – Listing of settings for BackWPup — generally you do not need to touch these.
 • About – General information about BackWPup.

Creating a Job

To create a new BackWPup job click on “Add New Job” in the left menu (or step 2 in First Steps on BackWPup Dashboard). At the top of the New Job screen you will see a row of 5 tabs. We will start with the General tab.

General Settings

a1_new_job

First you will enter a Job Name. This should be something descriptive like “Website Daily Backup” where Website is the name of your site.

a2_new_job

The next item is Job Tasks. I generally add in Database Optimize and Database Check. WordPress XML is useful if you plan to do an import into another WordPress location (such as a test site to test out new features).

a3_new_job

Backup File Creation will name your backup and determine the compression used. I recommend leaving the compression at Tar GZip. You can change the first part the name (in this case backwpup_e3b955) to something more descriptive (like backup_website_name), but I would recommend leaving the date and time alone as those let you know when the backup was taken. “%Y-%m-%d_%H-%i-%s” stands for year, month, day, hour, minute, second.

a4_new_job

Job Destination allows you to select where you would like your backup saved. One of the simplest and easiest locations is Dropbox (if you don’t have Dropbox, this link will get you an extra 500MB when you sign up for a free account). For an estimate of file size, a complete backup for one of the sites I’ve worked on is about 100MB (about 150 posts & 1500 comments).

You can also backup to other locations, but I like cloud storage services since I can access the backup from anywhere. The cloud storage also syncs to my computer which in turn has it’s own backup system. Did I mention I really like backing up?

a5_new_job

Log Files will email you if there is an error backing up. If you don’t get an email, it means everything is proceeding normally. If you would like to be emailed after every backup, uncheck the “Errors only” box. BackWPup will enter in the website admin email address, but you can change this if desired.

When you are done with your settings for this page, click on “Save changes”.

a6_new_job

After you click on “Save changes” you’ll receive a notice that your changes have been saved. Now we will move on to the next tab, Schedule.

a7_saved

Schedule Settings

The easiest way to schedule backups is to have them performed automatically. To do this simply select the “with WordPress cron” option.

b1_schedule

When scheduling backups, you want to do so at a time when you are unlikely to be making changes. So I like to schedule jobs to happen in the middle of the night. Alternately, you can schedule your job for a time when your site has its lowest number of visitors.

When you have your schedule set up, make sure to click on “Save changes”.

b2_schedule

Database Backup

Now that you have your schedule setup, it’s time to check the settings for your database backup. To do so, click on the “DB Backup” tab.

The first setting you will want to set up is what tables in your database you want to have backed up. Some sites will have a very small number of tables, while others could have 100 tables.

The tables for your core WordPress data will begin with the same prefix. That prefix is by default “wp_”, however for security reasons you will not normally have that prefix. If you are not sure what your WordPress table prefix is, it is the name on the third button after the “all” and “none” buttons. Click this third button to put checkmarks in front of all your core WordPress data.

Some WordPress plugins will store their data in tables that begin with the same prefix as your WordPress data. Others, however, may store their data in tables with different prefixes. There may also be other database tables which have purposes separate from WordPress. If there are tables that you are unsure of, ask your webmaster.

c1_database_options

Once you have selected the data tables to backup, you need to decide if you want to run maintenance mode during the database dump. Maintenance mode puts a notice to visitors of your website that your website is undergoing maintenance and will return shortly. When the backup is done this notice will be removed. During the database dump visitors may notice a slowdown, however unless you have a large database to dump this only lasts about a minute.

Dumpfile name will be the name of the database backup file. This will default to whatever the name of your database is. If this name doesn’t make any sense, you can change it. I would recommend only using letters, numbers, and underscores in the name. Please don’t use spaces.

The last setting is dumpfile compression. I generally recommend compressing with GZip, it reduces the size of the resulting file.

When you are finished with your settings, remember to click on “Save changes”.

c2_database_options

Files Settings

Now that you have set up BackWPup to backup your database, you need to backup your WordPress files. The Files tab allows you to do that.

The first settings are for Folders to backup. By default BackWPup will backup your root (files in your domain folder), your content, your themes, and your uploads. If you want your plugins to be backed up you will need to click the checkbox.

If you have extra folders in your root directory, you may or may not want them to be backed up. Items in your content folder don’t usually change very often, nor do your themes. Since I don’t use the WordPress default theme (twentytwelve), I have chosen to exclude that from backups. Your uploads folder is where uploaded images go, I would recommend backing this up regularly.

d1_files

After you have selected your folders to backup, you will now be asked if you want to exclude items from backup. I normally leave these settings with the default settings.

d2_files

The last section of files is special files. These include your configuration file as well as some specific access files. These files are normally small, and I would recommend backing them up.

When you have all of your files setup for your backup job, click on “Save changes”.

d3_files

Plugins Settings

On the general settings page under Job Tasks you may have selected to backup a list of plugins. If so, you will have a Plugins tab. This will save a list of the installed plugins. I normally do not make any changes here.

e1_plugins

XML export Settings

On the general settings page under Job Tasks you may have selected “WordPress XML export”, if so you will have an XML export tab. The only change that I would normally recommend is to use GZip compression.

f1_xml

Database Optimize Settings

If you selected “Optimize database tables” under Job Tasks then you will have a tab for “DB Optimize”. I normally leave these settings alone, unless there is a particularly large database. For large databases I may enable maintenance mode during optimization.

g1_database_optimize

Database Check Settings

If you selected “Check database tables” under Job Tasks then you will have a tab for “DB Check”. Again, here I leave the settings alone. I do like the database tables to be checked, however I do not want BackWPup to take any actions to try and repair them. If there’s a problem, I need to look at my databases in detail. Having BackWPup check the tables will send me an email alert if there is a problem.

h1_database_check

To: Dropbox Settings

I have selected to send my backups to Dropbox. Personally, I like Dropbox a lot. It is extremely easy to use and provides you with a free 2GB of storage. If you don’t have an account, you can sign up here and get an extra 500MB free.

On the Dropbox tab you will see a notice that you need to Authenticate with Dropbox. Click on “Authenticate (Sandbox)” and login if needed. The difference between Sandbox and full is that in Sandbox BackWPup only has access to a folder that it creates. If you choose full then BackWPup will have access to your entire Dropbox account.

i1_dropbox_login

After you click to Authenticate, you will be prompted by Dropbox to authorize BackWPup to connect with your Dropbox. You will need to click “Allow”.

i2_dropbox_login

Once Authenticated you will see green “Authenticated!” text in BackWPup. Since I am setting up a Weekly backup schedule I will enter 3 as the files to keep. What will happen is once there are 3 files, every time a new backup is made, the oldest existing backup will be deleted. This helps to save space in my Dropbox by deleting old versions.

When you have made your selections, click on “Save changes”.

i3_dropbox_settings

List of Jobs

After you have created your first job, go to the Jobs page of BackWPup (left hand menu).

j1_jobs

Once on the Jobs page, you will see your available Jobs. In this example, I have two jobs created, a weekly and a daily. If I hover my mouse over the weekly job, a list of four options will appear.

j2_jobs_list

The options allow you edit, copy, delete, or run your job now. Edit will allow you to edit any aspect of your job, copy will make a copy of the job, and delete will delete the job. If you select to copy the job, all of the settings except for the run schedule will be copied. After you copy a job you will need to edit it and set up a run schedule.

Run now allows you to run your job right now. This is helpful if testing your backup, or if you are planning to make some changes to WordPress and need a backup taken before you make those changes.

When you create a new job, I do recommend that you run it immediately. This way you will find out if there is a problem before you start to depend on the job.

Recommendations for Jobs

Now that we’ve covered in detail the various settings, which ones should you use?

I recommend setting up two jobs, one that runs daily and one that runs weekly.

Weekly Job

For your weekly job, I recommend a full backup of your site. This means the whole database for your site (both WordPress specific tables and those of your plugins) as well as all of the files (even the Plugins). I usually keep the most recent 3 backups for this. This backup is for restoring my whole site if needed.

If running low on space is a concern, do not backup the database tables that are included with your daily backup (since your daily backup will be run).

Note: Before updating plugins, WordPress versions, theme changes or other impacts to my site, I recommend manually running the weekly job. This way if something goes wrong, you have a backup.

Daily Job

For your daily job, I recommend backing up the files that change a lot. These are usually your database (especially posts & comments). The other area that changes frequently is wp-content/uploads. So I would also backup those files daily. Files for plugins, it depends on how often the plugins update. If it’s an image plugin that you work with every time you post, then you’ll want to include that in your daily backup.

Checking Your Log

Your logs are displayed both on the BackWPup Dashboard and on the Logs page.

On the BackWPup Dashboard is displayed a condensed version of the most recent jobs. This is useful for at a glance information that things are running smoothly.

k1_log

More detail can be found by going to the Logs page of BackWPup (left menu). Here you will see what types of files were backed up, when the backup was taken, the status, the size of the backup, and how long the backup took. If you need additional information you can click on the name of the backup. This will provide a more detailed log, however this log may not be easily readable for most people.

k2_log

Conclusion

BackWPup is an excellent and free backup solution which will meet the needs of most WordPress websites. They do have additional features in their paid version if you need more features than are presented here.

Hopefully this tutorial has provided you with the information that you need to get your website backed up regularly and safely. If this information was useful or you think I missed something, let me know in the comments!

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Lỗi không tắt được máy tính ( Windows không Shut Down )

Lỗi không tắt được máy tính ( Windows không Shut Down )

Nguyên nhân và giải pháp khi gặp lỗi không Shut Down máy tính được.

Có  nhiều người dùng không tắt được máy tính khi thao tác này dừng ở màn hình Shutting Down với các vòng tròn cứ “quay quay” mãi rất khó chịu. Nguyên nhân do đâu và cách khắc phục thế nào?

Bị treo máy ở thao tác Shutting Down

Hãy đóng HOÀN TOÀN các phần mềm đang thực thi trước khi tắt máy

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi treo máy ở thao tác Shut Down. Đôi khi Windows sẽ chủ động hiện thị cửa sổ “Program need to close” để bạn tắt chúng một cách thủ công. Trường hợp này xảy ra khi có một số phần mềm đang mở và cần lưu trữ dữ liệu ( ví dụ như Word, trình duyệt đang soạn thảo văn bản hay các phần mềm có chức năng đăng nhập ). Lúc này bạn cần hủy bỏ lệnh Shut Down bằng cách chọn nút Cancel và tiến hành lưu lại dữ liệu từ các ứng dụng đang mở, sau đó quá trình Shut Down sẽ diễn tự động diễn ra bình thường.

Thông báo Program still need to close

Tệ hơn, khi cửa sổ Programs need to close xuất hiện nhưng lại không hiển thị bất kỳ ứng dụng nào để tắt thì bạn cần kiểm tra lại các tác vụ đang chạy nền thông qua Task Manager. Trong cửa sổ task manager hãy chú ý quan sát xem ứng dụng nào đang chiếm dung lượng bộ nhớ cao hoặc % xử lý của CPU thì đó chính là nguyên nhân gây “treo” quá trình Shut Down của Windows. Rất có thể phần mềm đó bị lỗi và cần cài đặt lại để khắc phục sự cố.

Lỗi Driver hoặc bản thân quá trình Shut Down bị lỗi

Trường hợp này ít xảy ra hơn nhưng nghiêm trọng hơn. Để khắc phục sự cố này các bạn có thể làm theo các bước sau: Khởi động tính năng Registry Editor và truy cập vào địa chỉ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System” 

Quan sát cẩn thận các giá trị và tìm theo từ khóa Verbose Status, nhấn phải chuột vào đó và chọn mục Modify, sau đó thay đổi giá trị hiện có thành “1”. Nếu không có sẵn Verbose status, bạn hãy thao tác tạo ra nó bằng cách nhấn phải chuột vào chỗ trống và chọn New > DWORD (32-bit) Value > đặt tên là “VerboseStatus” và thiết lập giá trị là “1”.

Quá trình hiển thị các mục Windows quét qua trong lúc Shut Down

Sau khi thực hiện các bước trên, mỗi khi tắt máy, màn hình Shutdown sẽ hiển thị các mục mà Windows quét qua trước khi tắt máy, nếu quá trình này dừng ở đâu thì chính mục đó gây ra lỗi cho bạn. Sau khi xác định được lỗi ở Driver rồi thì bạn tiếp tục giải quyết bằng cách update driver mới nhất cho Windows bằng cách cập nhật thông qua Windows Update.

Windows Update sẽ giải quyết kha khá các vấn đề trên máy của bạn.

Lỗi ổ cứng do hỏng hóc về cơ hoặc Bad Sector

Đây là lỗi tệ nhất và hầu như rất khó khắc phục. Ổ cứng sau thời gian sử dụng có thể bị Bad Sector hoặc đáng sợ hơn nữa là hỏng cơ. Lỗi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đọc/ghi dữ liệu khiến Windows không thể nào hoàn thành thao tác tắt máy.

Lỗi ổ cứng là lỗi nghiêm trọng nhất – Hình minh họa

Khi gặp phải lỗi này, bạn không có nhiều lựa chọn. Điều bạn có thể làm là dùng công cụ Error-Checking có sẵn trong Windows hoặc dùng một ứng dụng Disk Recovery nào đó để sửa Bad Sector. Nếu ổ cứng thật sự bị hỏng cơ ( có thể kèm theo tiếng lạch cạch, xào xào khi ổ cứng quay ) thì tốt nhất bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng rồi đem đi bảo hành hoặc mua ổ cứng mới.

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Sửa lỗi không nhận Wifi trên Windows 8.1

Sửa lỗi không nhận Wifi trên Windows 8.

Sau khi Windows 8 phổ biến, có một số dòng laptop thế hệ cũ sau khi cập nhật từ Windows XP lên Windows 8.1 thường hay gặp vấn đề khi không nhận kết nối WiFi, cho dù đã cài đủ Driver cho card mạng. Tình trạng này còn xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần ngay cả khi bạn đã cài mới lại Windows. Bài viết này SkyIT sẽ hướng dẫn bạn đọc cách khắc phục vấn đề WiFi không ổn định và hay không nhận kết nối trên Laptop sử dụng Windows 8.1.

Nguyên nhân do đâu?

Laptop cũ khi cài Windows 8.1 mỡi dễ bị lỗi – Hình minh họa

Tổng hợp lại thì có một số nguyên nhân chủ yếu như driver card wifi ( thế hệ cũ ) không tương thích với driver của hệ điều hành, do lỗi modem WiFi (nóng hoặc không tương thích), do IP bị xung đột với các thiết bị khác ( do chức năng tự động cấp giao thức DHCP ) hoặc do chế độ tiết kiệm pin trên hệ điều hành tự tắt chức năng kết nối mạng.

Những giải pháp cơ bản?

Nếu nguyên nhân là do các lỗi trên, bạn có thể lần lượt thực hiện các cách sau:

 • Cập nhât driver mới nhất cho card wireless tương thích với hệ điều hành Windows 8.1, do đó bạn hãy truy cập vào website của nhà cung cấp phần cứng và tải phiên bản Driver mới nhất có thể về cài đặt.

 • Tắt và mở lại modem WiFi (bạn rút dây nguồn trong khoảng từ 5 đến 10 phút) sau đó cắm điện lại để modem tiếp tục hoạt động. Thậm chí reset thiết đặt lại modem.

 • Đặt địa chi IP tĩnh ( static IP) cho máy tính thay vì dùng địa chỉ DHCP được tự cấp.

 • Tắt tính năng tiết kiệm pin khi dùng WiFi.

Hướng dẫn bỏ tính năng tiết kiệm pin khi dùng WiFi

Thực hiện các bước như trong hình sau:

 • Bạn bấm chuột phải vào biểu tượng cột sóng kết nối wifi ở system tray ( phía bên phải màn hình góc dưới) và chọn “Open Network and Sharing Center”.

 • Trong cửa sổ Network and Sharing Center bạn chọn vào biểu tượng kết nối WiFi -> Properties -> Configure.

 • Tiếp tục trong cửa sổ Properties bạn chọn qua tab “Power Management” và bỏ dấu tick ở mục “Allow the computer to turn off this device to save power”. Sau đó nhấn OK.

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Cách ghost từ USB cực đơn giản

Cách ghost từ USB cực đơn giản

Cách ghost từ USB cực đơn giản - Image 1

Nhiều khi bạn muốn ghost lại máy để chạy cho “như mới”, cho mượt hơn mà trong tay lại ko có đĩa Ghost, lúc này rất là khổ.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn ghost lại máy tính của mình mà chỉ cần đến 1 chiếc USB có dung lượng 1GB hoặc lớn hơn chút

Việc đầu tiên là cần chuẩn bị 1 thứ sau:

 1. HP USB Disk Storage Format Tool  để format USB boot từ Dos!
 2. Files boot  để tạo bootable cho USB
 3. File ghost ver 11.0.0 for DOS khi boot dc thì chạy file này mới vào ghost được!

Và tất nhiên là 1 USB có dung lượng khoảng 1GB trở lên nữa (900mb vẫn OK Cách ghost từ USB cực đơn giản - Image 2)

Download

Tiếp theo làm theo hướng dẫn

Bước 1: Cắm USB của bạn vào rồi chạy file HPUSBFW.EXE bạn vừa tải ở trên về:

Cách ghost từ USB cực đơn giản - Image 3

Trong mục Format Options, bạn tick vào Quick FormatCreat a DOS startup disk , click chuột vào nút 3 chấm ( … ) để browse đến thư mục Boot files Như trên hình, tôi để thư mục này trong ổ C

Sau đó bạn click nút Start để format.

Bước 2: Sau khi Format xong, các bạn chép file Ghost.exe vào trong USB

Bước 3: Khởi động lại máy và chọn Boot từ USB (nhấn F9)

Cửa sổ command hiện lên (màu đen thui) bạn gõ lệnh ghost hoặc ghost.exe rồi enter

Lưu ý: Một số máy có cách vào BIOS khác nhau (để chọn Boot từ đâu trước). Sau đây là 1 số phím tắt để vào BIOS

 1. F2
 2. F9
 3. F12
 4. F8
 5. F10
 6. Del
 7. Alt Del

Các bạn có thể thử các phim trên khi vừa máy vừa khởi động

Vào trong BIOS, các bạn chọn menu Boot, rồi xem có cái nào boot từ USB hay External… thì chọn cái đó rồi save lại

Bước 4: Bây giờ đã vào được ghost rồi, nếu ai chưa biết ghost hay quên thì nên cẩn thận, ko là đi toi hết cả dữ liệu trong ổ cứng Cách ghost từ USB cực đơn giản - Image 4

– Để ghost lại (đã có file .GHO) rồi thì chọn Local => Partition (ko phải Disk nha, ko là tèo cả ổ cứng) => From Image

– Để tạo file ghost (dùng khi nào muốn máy về thời điểm tạo ghost) thì chọn Local => Parttition => To Image => rồi chọn chỗ để lưu là xong

Chương trình đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ^^!

Chúc các bạn thành công. hehe

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Reset chiếc điện thoại Android về launcher mặc định

Reset chiếc điện thoại Android về launcher mặc định

Một trong những điều tuyệt vời ở các thiết bị Android đó là khả năng tùy biến mà người dùng có thể thực hiện với các ứng dụng third-party. Rất nhiều người dùng Android đã dựa vào tính năng này để thay đổi launcher mặc định của thiết bị của mình. Nhưng nếu sau một thời gian, họ muốn quay trở lại sử dụng launcher cũ thì sao? Họ phải làm cách nào

Bước một: Mở ứng dụng Settings

 

Bước hai: Chọn Apps và kéo sang bảng All

 

Bước ba: Kéo xuống đến khi nhìn thấy tên của launcher hiện đang sử dụng. Nhấp chọn.

Bước bốn: Kéo xuống đến nút Clear Defaults và nhấp chọn.

Bước năm: Sau khi thực hiện các bước vừa nêu, khi người dùng nhấp vào nút Home, sẽ có một bản chọn hiện lên yêu cầu người dùng xác nhận launcher để sử dụng. Chọn Launcher mặc định và nhớ nhấp Always.

Vậy là xong. Bạn đã hoàn tất quá trình chuyển đổi của mình.

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Cách chèn hình động và Video vào Microsoft Power Point

Cách chèn hình động và Video vào Microsoft Power Point

Cách đơn giản để các bạn có thể chèn ảnh động và video vào Power Point để phát huy tối đa tính năng hỗ trợ thuyết trình của phần mềm này

Để hỗ trợ người dùng sử dụng Microsoft Powepoint hiệu quả hơn, sử dụng tối đa chức năng hỗ trợ thuyết trình của Power Point, chúng tôi xin giới thiệu cách chèn ảnh động và video vào Slide Powerpoint.

I. Chèn ảnh động:

1. Mở phần mềm Microsoft Power Point và đến slide bạn muốn chèn ảnh động, vào Insert và click chọn Picture

2. Chọn file ảnh động bạn muốn chèn vào, lưu ý rằng file ảnh động phải có đuôi dạng .gif mới có thể sử dụng được

3. Sau khi click Insert, hình của bạn đã được chèn vào slide, nhấn F5 và xem kết quả nhé

II. Chèn video vào Power Point

1. Mở file Power Point và vào slide bạn cần chèn video, chọn Insert -> Movie:

2. Click chọn file video cần chèn và chọn OK

3. Một hộp thoại hiện ra hỏi cách thức bắt đầu video trong slide, chọn Automatically nếu muốn video tự động bắt đầu khi chiếu slide; chọn When Clicked để bắt đầu video bằng việc click chuột:

4. Sau đó dùng chuột kéo và căn chỉnh video cho phù hợp với ý thích của bạn, khi muốn trình chiếu video, double-click vào video đó

Chúc bạn thành công!

Scroll To Top

HELLO USER, JOIN OUR

NEWSLETTER BASEL & CO.

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.