Shopping cart

close
FREE STANDARD SHIPPING ON ALL ORDERS ABOVE £40

Tag Archives: Net Framework

Read More
Thủ Thuật Kinh Nghiệm

Hướng dẫn cài .Net Framework 3.5 SP1 OFFLINE cho WINDOWS 8

Hướng dẫn cài .Net Framework 3.5 SP1 OFFLINE cho WINDOWS 8

Search cmd, chuột phải vào và run as administrator
Ở cửa sổ CMD gõ:

Code:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:X:\sources\sxs

(X=tên ổ DVD, DVD win 8 hoặc mount iso win 8)
Enter.
Chờ 1 chút là xong, rất nhanh chóng.

——————
Lưu ý:
-Các bạn nên cóp luôn thư mục sxs vào hard disk rồi làm tương tự trên để đảm bảo đọc file nhanh và ko bị lỗi
-Đoạn

Code:
Source:X

không có khoảng trống nhé
-Đánh cho đúng dòng lệnh
-Chọn open cmd với administrator ở C:\Windows\System32
-Có thể khi đến 66.5% bị treo, thử lại rồi xem trong feature, nếu đã tích được thì là ok rồi. Mình bị đến 66.5 dừng nhưng tắt đi thì đã enable ok.

Read More
Phần Mềm - Download

NET Framework 2.0 , 3.5, 4.0, 4.5 cài đặt offline – tổng hợp các phiên bản Net Framework

NET Framework 2.0 , 3.5, 4.0, 4.5 cài đặt offline – tổng hợp các phiên bản Net Framework

Recently Microsoft released .NET Framework 4.5 for Microsoft users.After releasing of Windows 8,Microsoft has released .NET Framework.And can be install in Windows 7,Vista.You don’t need to install it in Windows 8 because Windows 8 has a component of Windows 8.Framework is like a backbone of many applications for windows.Many of windows applications are developed using .NET Framework.Either Microsoft provides .NET Framework free for users.But it comes with a small size of installer after which connect itself with Microsoft Server and download the component of .NET Framework.That’s great but why we are provides you offline installer here.Below is the reason

Benefit Of .NET Offline Installer

1.No need to install using Internet Connectivity
2.Offline installer is best for slow connectivity users
3.Beneficial for those people those don’t waster their internet bandwidth
System Required For .NET 4.5


  • Windows Vista SP 2 (X 86 and x 64)
  • Windows 7 SP 1 (both)
  • Windows 8 (both)
  • Windows Server 2008 R 2 SP 1 (X 64)
  • Windows Server 2008 SP 2 (X 64)
  • Windows Server 2012 (X 86 and X 64)


Hardware Requirement


  • 1 GHz Processor {Better Performance}
  • 512 MB Ram{Min. Requirement}
  • 2 GB hard disk space{Min. Requirement X 64}
  • 850 MB hard disk space{Min. Requirement X 64}


Microsoft .NET Framework 4.5 Offline Installer

Download .Net Framework 4.5 offline installer and download the setup in your computer.After download the setup,install it and reboot the computer.Also save the setup in your hard drive for future installment.
Here i collect other .NET Framework Offline setup.Such as .NET Framework 4.0, 3.5 Setup, 3.5 Setup Service Pack 1, 3.0 Setup, 2.0 Setup.Here you can download any of setup as your requirements
.

Net Framework 4.5


.Net Framework 4.0
.NET Framework 3.5
NET Framework 3.5 Setup{Service Pack 1}
.NET Framework 2.0*

Scroll To Top

HELLO USER, JOIN OUR

NEWSLETTER BASEL & CO.

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.