HDITC – Máy Tính Hoàng Điệp Sửa Chữa, Bảo Trì, Bảo Hành, Nâng Cấp Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm

  • Dịch vụ cài window, cài đặt hệ điều hành cho máy bàn, laptop.
  • Cài phần mềm văn phòng, phần mềm đồ họa, phần mềm học tập…
  • Sửa lỗi phần mềm, phần cứng máy tính, các sự cố phát sinh khi sử dụng
  • Nâng cấp, mua bán và trao đổi các loại máy tính cũ mới.