SETUP – GHOST – BOOT WINDOWS
Bộ cài đặt Windows XP, 7, 8 , 10
File Ghost windows XP,7,8,10
Tạo usb boot, đĩa boot , khởi động máy, usb cứu hộ

Read More
SETUP - GHOST - BOOT WINDOWS

HLC – Ghost Windows 7 Enterspire SP1 x86 (Full Soft + Full Driver) – Update 20/2/2017

12