One thought on “Hướng dẫn phân quyền và chia sẻ ổ cứng NTFS trong windows 7

  1. lỗi này nhiều bạn hay bị nè. tham khảo nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published.